หน้าแรก Tech News

1-Bit Camera แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพให้เป็น 1 บิต สำหรับ iPhone และ iPad

onebitcamera - 1-Bit Camera แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพให้เป็น 1 บิต สำหรับ iPhone และ iPad

1-Bit Camera เป็นแอพพลิเคชั่นสำหรับถ่ายภาพให้ออกมาในรูปแบบ ภาพถ่าย 1 บิต (1-Bit) รองรับการใช้งานสำหรับ iPhone และ iPad ส่วน Android ยังไม่มีครับ แอพนี้โหลดไปใช้งานได้ฟรี ^^

Download link

Screenshots

1 Bit Camera 1 - 1-Bit Camera แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพให้เป็น 1 บิต สำหรับ iPhone และ iPad 1 Bit Camera 2 - 1-Bit Camera แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพให้เป็น 1 บิต สำหรับ iPhone และ iPad
1 Bit Camera 3 - 1-Bit Camera แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพให้เป็น 1 บิต สำหรับ iPhone และ iPad 1 Bit Camera 4 - 1-Bit Camera แอพพลิเคชั่นถ่ายภาพให้เป็น 1 บิต สำหรับ iPhone และ iPad