ไอที พลาซ่า ร่วมเปิดงานมหกรรมหนังสือและการเรียนรู้สัญจรอุดรธานี ครั้งที่1

นายสมชาย  จันทนะประสาทพร  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทไอที พลาซ่า จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย)  นายไพฑูรย์  เลิศเพ็ญเมธา  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไอที พลาซ่า จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย)  นายวิโรจน์ เชาว์สันทัดกุล ที่ปรึกษาธุรกิจไอที  บริษัทไอที พลาซ่า จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย)   นายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่ 7 จากซ้าย)   นายรัฐนินท์ ถิรศิรเศรษฐ์ นายกสโมสรโรตารีบ้านเชียง (ที่ 3 จากขวา)   นายกริช ฤทธิลี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง (ที่ 6 จากซ้าย)  นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  (ที่ 4 จากซ้าย)  และนางจิตรา อุเทนโภคา (ที่ 1 จากซ้าย) ประธานชมรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายหนังสือ ร่วมเปิดงาน

นายสมชาย  จันทนะประสาทพร  กรรมการผู้จัดการ  บริษัทไอที พลาซ่า จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทไอที  พลาซ่า  จำกัด  และนายณรงค์  พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ที่ 7 จากซ้าย)  ให้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมหนังสือและการเรียนรู้สัญจรอุดรธานี ครั้งที่ 1”  เพื่อชวนชาวอุดรฯปลูกจิตสำนึกรักการอ่าน  งานนี้จัดขึ้นโดย ไอทีพลาซ่า  ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี   สโมสรโรตารี่บ้านเชียง   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุดรธานี เขต 1 และชมรมส่งเสริมการจัดจำหน่ายหนังสือ  ณ  บริเวณลานกิจกรรม ชั้น1  ศูนย์การค้าไอทีพลาซ่า  จ.อุดรธานี  เมื่อเร็วๆนี้