“ไวไว” ห่วงใยใส่ใจพนักงาน ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

“ไวไว” ใส่ใจห่วงใยพนักงาน ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จํากัด ผู้ผลิต และจำหน่ายบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบรนด์ ไวไว, ควิก แสบ, ซือดะ, เส้นหมี่อบแห้งไวไว และผงปรุงสำเร็จรสเด็ด เร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมกับทำประกันโรคโควิด-19 ให้กับพนักงาน และจัดมาตรการณ์คุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ตามประกาศจังหวัดนครปฐมและแนวทางการป้องกันโรค GFP (Good Factory Practice) เพื่อสร้างเกราะป้องกันโรคระบาด ลดวงจรคลัสเตอร์ ย้ำให้ผู้บริโภคมั่นใจด้วยมาตรฐานการควบคุมดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในการผลิต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร หรือ GMP (Good Manufacturing Practice) อย่างเคร่งครัด

นายวีระ นภาพฤกษ์ชาติ กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ในประเทศไทย ได้ทวีความเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัด การเร่งสร้างภูมิคุ้มกันแก่บุคลากรจึงต้องมาก่อน ซึ่งจะส่งผลในเชิงบวกต่อความเชื่อมั่นแก่คู่ค้าตลอดจนผู้บริโภคตามลำดับ ดังนั้นบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่พนักงานทุกคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะคัดเลือกจากพนักงานที่มีความสมัครใจ หรือให้ความยินยอมในการฉีดวัคซีนฯ ตลอดจนพนักงานที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดใดๆ มาก่อน เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด และช่วยลดภาระให้กับบุคลากรทางการแพทย์

สำหรับการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ทางบริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด ได้มีการจัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม(Sinopharm) ซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย (Inactivated Vaccine) เพื่อฉีดให้แก่พนักงานในแบบ Full Dose (จำนวนพนักงาน 1 ท่าน ฉีด 2 เข็ม) โดยได้รับเกียรติจากทีมบุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ให้การดูแลในการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีจำนวนพนักงานกว่า 4,000 คน ประกอบด้วยฝ่ายโรงงาน และฝ่ายสำนักงาน โดยมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีนฯ ให้ครบทุกคนให้เร็วที่สุด

นอกจากการฉีดป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีความห่วงใยในตัวของพนักงานโดยมีการทำประกันโควิด-19 ให้แก่พนักงานทุกคน และมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 ตามประกาศจังหวัดนครปฐม และแนวทางการป้องกันโรค GFP (Good Factory Practice) ตลอดจนเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรับมือการเกิดโรคระบาดอีกด้วย