ให้รู้เท่าทันโรคเบาหวาน.. กับโรงพยาบาลหัวเฉียว

Promotion.jpg

        โรคเบาหวาน เกิดจากความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากขึ้น โดยระยะยาวจะส่งผลไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน เช่น ตาบอด ถูกตัดเท้า อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตวาย เป็นต้น

        เนื่องในเดือนเบาหวานโลก ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอแสดงความห่วงใยท่านและครอบครัวด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีความเสี่ยง ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤศจิกายน 2565

       สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โทร. 081-234-1363 / 02-223-1351 ต่อ 3473, 3474

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง