โออิชิ กรุ๊ป จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ครั้งที่ 4 ให้แก่โรงเรียนวัดสำนักบก จังหวัดชลบุรี

นางนงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ครั้งที่ 4 ปรับปรุงระบบน้ำดื่มสะอาด พร้อมจัดพิธีส่งมอบโครงการ ให้แก่โรงเรียนวัดสำนักบก โดยมี นายธานินทร์ แซ่เตียว ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสำนักบก พร้อมด้วย นางสาวจำเรียง ไพบูลย์บัญจะ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนวัดสำนักบก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ 19 เมษายน 2565)

1_Caption-ภาพข่าวประชาสัมพันธ์-0.jpg 2_Caption-ภาพข่าวประชาสัมพันธ์-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง