โอซีซี ร่วมกับ ไอริส โอยามะ ปันน้ำใจให้น้องๆ หนูๆ

pic-jpeg.JPG

วรเทพ อัศวเกษม กรรมการบริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย Mr.Yoshiki Mori กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอริส โอยามะ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งความห่วงใยให้น้อง ๆ หนู ๆ ช่วงสถานการณ์โควิด-19 มอบผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัย IRIS OHYAMA สำหรับเด็กเล็ก ให้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รวมมูลค่า 68,000 บาท โดยมี อรนุชา มงคลรัตนชาติ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท รับมอบ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บมจ.โอซีซี

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง