โอซีซี มอบเงินช่วยเหลือตุรเคีย-ซีเรีย

csr1.JPG

ภัทรา ทองชะอม กรรมการบริหาร พร้อมด้วย รัชตา สัจจะรักษ์ ผู้จัดการฝ่าย ส่วนโฆษณา -ประชาสัมพันธ์ บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบเงิน จำนวน 65,500 บาท ซึ่งได้รับบริจาคจากบริษัท ฯ รวมถึงพนักงานในองค์กร เพื่อร่วมส่งกำลังใจและช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรเคีย และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย โดยมี จันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: OCC

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง