โอซีซี กรุ๊ป จัดแข่งขัน OCC TRANSFORMATION

OCCTransformation.jpg

ธีรดา อำพันวงษ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) นำทัพพนักงานกว่า 700 คน ทั่วประเทศ ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้เท่าทันยุค NEXT NORMAL พร้อมจัดการแข่งขัน OCC TRANSFORMATION เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอไอเดียในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสร้างวิถีการทำงานรูปแบบใหม่ร่วมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ 101 อาคารโอซีซี เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บมจ.โอซีซี,

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง