โอซีซี กรุ๊ป จัดกิจกรรม OCC CULTURE DAY 2023

CULTURE.jpg

กาญจนา สายสิริพร ประธานกรรมการ ธีรดา อำพันวงษ์ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท โอซีซี จำกัด (มหาชน) นำทัพพนักงานกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม ‘OCC CULTURE DAY 2023’ เพื่อสร้างค่านิยมองค์กร ปรับวิสัยทัศน์ กระชับพันธกิจสู่ความป็นทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน และโลกอนาคต ณ อา ยัท อบาโลน คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: OCC

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง