โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง วิปัสสนานุบาล

IMG_9727.JPG

โครงการธรรมะโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียว  ได้นิมนต์พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญฺโญ (ขวา) เจ้าอาวาสวัดบรมสถล  บรรยายธรรมะเรื่อง วิปัสสนานุบาล ซึ่งทำให้ตระหนักถึงการสร้างใจให้มีพละกำลังเพื่อเอาชนะความทุกข์ นำพาสู่ความสุข เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาลฯ และผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมมาลดความเครียดที่สะสมจากปัญหาต่างๆ และทำใจให้มีสติ สมาธิ โดยมี นางอรอานันท์ อนันต์ธนพัชร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด  เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการเข้าร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง