โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล “ Creativity Silver Award ”

Princ1.jpg

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565- โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ได้รับรางวัล “ Creativity Silver Award ” จากการประกวดโครงการ “ MUANG THAI LIFE ASSURANCE HOSPITAL AWARDS 2021 ” ด้านริเริ่ม เปิดรับตอบรับนวัตกรรมใหม่ ในประเภทโรงพยาบาลขนาดกลาง ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ภายในงาน ได้รับเกียรติจากดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และ คุณสาระ ล่ำซ่ำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ขึ้นมอบรางวัล โดยมีนายแพทย์ อธิวัฒน์ น้อยประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ เป็นตัวแทนในนามของโรงพยาบาลรับรางวัลฯ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติรางวัลแรกของทางโรงพยาบาล ที่มีนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการให้บริการใหม่ๆร่วมกับการให้บริการการประกันชีวิตที่มีมาตรฐานยอดเยี่ยม ปลอดภัย เต็มประสิทธิภาพ และตรงตามเกณฑ์ของการให้บริการกับลูกค้า เป็นอีกหนึ่งรางวัลคุณภาพและความภาคภูมิใจของทางโรงพยาบาล พริ้นซ์ สุวรรณภูมิ ในการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาและยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมการบริการใหม่ให้ครบถ้วนอย่างสมบูรณ์แบบต่อไป
ติดตามรายละเอียดภาพข่าวเพิ่มเติมได้ที่
: https://www.princsuvarnabhumi.com/220922-creativity-silver-award

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง