หน้าแรก User PR News

โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดงานให้ความรู้ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่

pr9cpr02.jpg

โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดงานให้ความรู้ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่

นพ.วิสุทธิ์ เกตุแก้ว อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ สถาบันหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมทีม BLS INSTRUCTOR จากฝายการพยาบาล และฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดฝึกอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่” ให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อประสบเหตุการณ์ จะได้ช่วยชีวิตได้ทันเวลา และลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น และพบบ่อยในปัจจุบัน ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็วๆ นี้