โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดงานให้ความรู้ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่

โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดงานให้ความรู้ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่

นพ.วิสุทธิ์ เกตุแก้ว อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ สถาบันหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลพระรามเก้า พร้อมทีม BLS INSTRUCTOR จากฝายการพยาบาล และฝ่ายวิชาการ โรงพยาบาลพระรามเก้า จัดฝึกอบรมให้ความรู้ “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ในเด็กและผู้ใหญ่” ให้กับประชาชนทั่วไปเมื่อประสบเหตุการณ์ จะได้ช่วยชีวิตได้ทันเวลา และลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น และพบบ่อยในปัจจุบัน ณ โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็วๆ นี้

pr9cpr02.jpg