โปรแกรมตรวจสุขภาพตาสำหรับเด็ก (อายุตั้งแต่ 3 – 14 ปี) ที่ รพ. บี.แคร์ฯ

LINE_ALBUM_Package-_-Promotion-ปี-2565_๒๒๐๙๐๗1.jpg

ปัญหาสายตาในเด็กเล็ก อาจไม่ใช่เรื่องเล็กอย่างที่คิด
รพ.บี.แคร์ฯ ขอแนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพตา สำหรับเด็ก (อายุตั้งแต่ 3-14 ปี)

– โปรแกรมตรวจสุขภาพตาสำหรับเด็ก ราคา 1,190 บาท
– โปรแกรมตรวจวัดแว่นสายตาในเด็ก ราคา 1,490 บาท
หมดเขต 31 ธันวาคม 2565

สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.bcaremedicalcenter.com/promotion-detail/116
กรุณาทำนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ติดต่อศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคารสมสราญโทร 02 532 4444 ต่อ1111, 1120

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง