โค้งสุดท้าย! ม.ศรีปทุม ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ และเข้าร่วมงาน SPUCON2021 ONLINE

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญทุกท่าน ร่วมส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการ และเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 16 (SPUCON2021)
(Virtual Conf. ผ่าน Zoom Online)
ตั้งแต่วันนี้ – 30 กันยายน 2564
รายละเอียด คลิก http://spucon.spu.ac.th
ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live และนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) ผ่าน Zoom online
วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564
ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
อีเมล spucon@spu.ac.th Line ID: spuresearch
โทร. 089-054-4849 (คุณอรกัญญา) 085-075-2007 (รศ.ดร.สุบิน)

Submit your academic and research papers to attend the 16th National and International Sripatum University Conference: (SPUCON2021) until 30 September 2021 at http://spucon.spu.ac.th
>>Virtual Conference via Facebook Live and Zoom
The event will be on 18th December 2020 from 8.30 am-4.30 pm.
>> Further information, please contact: Research Facilitation and Development Center
E-mail: spucon@spu.ac.th Line ID: spuresearch
Tel. 085-075-2007 (Assoc. Prof. Subin Yurarach, Ph.D.)
089-054-4849 (K. Ornkunya Sukkaew)
#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK65 #SPUCON2021 #SRIPATUMUNIVERSITY #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

500.jpg