โครงการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

วันที่ 10 ส.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม จำนวน 20 คน ณ หอประชุมโรงเรียนนิคมสงเคราะห์วิทยา อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู

LINE_ALBUM_จัดประชุม-กสทช-ต.นิคมพัฒนา_๒๒๐๘๑๑_24.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง