โครงการธรรมโอสถ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะเรื่อง ธรรมเป็นเหตุให้ไม่เสื่อม

5.ธรรมโอสถ-เดือน-พ.ค.-66.jpg

โรงพยาบาลหัวเฉียวเล็งเห็นความสำคัญของการนำธรรมะเป็นหลักในการทำงานและลดความเครียดที่เกิดจากการทำงานและการใช้ชีวิตในปัจจุบัน จึงจัดโครงการธรรมโอสถบรรยายธรรมะเรื่อง ธรรมเป็นเหตุให้ไม่เสื่อม โดยพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อให้บุคลากรโรงพยาบาล และผู้รับบริการที่เข้ารับฟัง สามารถนำหลักธรรมช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ใจและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ท่านสามารถรับฟังบรรยายธรรมะ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลหัวเฉียว จำกัดเพียง 100 ท่านเท่านั้น โดยลงทะเบียนจองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/3I6OKOu หรือรับฟังผ่าน Facebook Live : โรงพยาบาลหัวเฉียว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง