Lazada

แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยประเทศไทยครองตำแหน่งสูงสุด ในด้านความพร้อมของประสิทธิภาพต้นทุนเป็นปีที่สองติดต่อกัน

ปัจจุบันตลาดแรงงานทั่วโลกมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคม เภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และอุปกรณ์การแพทย์ และในขณะเดียวกันก็กำลังเผชิญกับความท้าทายในด้านประสิทธิภาพต้นทุนและความพร้อมของบุคลากร องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องชั่งน้ำหนักของปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อความยั่งยืนในระยะยาว หลายองค์กรจึงเริ่มให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานที่มีอยู่ให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานในกลุ่ม Gen Z และกลุ่มมิลเลนเนียล เพื่อทดแทนแรงงานกลุ่มสูงอายุที่ออกจากตลาดแรงงานไปแล้ว

ทั้งนี้ จากรายงานประจำปีฉบับที่ 9 ของ Total Workforce Index™ ซึ่งเป็นการรายงานดัชนีแรงงานทั้งหมดที่จัดทำโดย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เพื่อประเมินความพร้อมของแรงงานทั่วโลก ด้วยวิเคราะห์ข้อมูลและปัจจัยกว่า 200 รายการ อาทิ ประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าหรือบริการ การย้ายถิ่นของแรงงาน ภาวะเงินเฟ้อ และต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ฯลฯ ด้วยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากพนักงานที่มีทักษะในตลาดแรงงานจำนวน 69 แห่งทั่วโลก เน้นการให้น้ำหนักความพร้อมในการทำงานแบบไฮบริด และการเพิ่มความยืดหยุ่นของนายจ้าง โดยจัดเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1). ด้านความพร้อมในการทำงาน 2). ด้านประสิทธิภาพด้านต้นทุน 3). ด้านกฎระเบียบ และ 4). ด้านผลผลิต โดยผลการสำรวจมีประเด็นสำคัญโดยสังเขป ดังนี้
– ตลาดแรงงานที่ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกของโลก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และแคนาดา ในด้านการจัดหางาน การจ้างงาน และการรักษาแรงงานที่มีทักษะไว้กับองค์กร
– ประเทศไทยยังคงครองตำแหน่งสูงสุดเป็นปีที่สองติดต่อกัน ในด้านความพร้อมของประสิทธิภาพต้นทุน
– อินโดนีเซียได้ขยับขึ้นจากอันดับที่ 12 เป็นอันดับที่ 2 เนื่องจากดัชนีค่าจ้างเฉลี่ยและต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
– สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไปจนถึงออสเตรเลียได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับบริษัทต่างๆ ที่กำลังมองหาแรงงานจำนวนมากที่มีทักษะและความพร้อมในการทำงานแบบไฮบริด
– ฟิลิปปินส์และมาเลเซียเข้าสู่ 10 อันดับแรก โดยอยู่ที่อันดับ 8 และ 10 ตามลำดับ เนื่องจากมีความต้องการในการทำงานแบบไฮบริดเพิ่มขึ้น ความต้องการด้านการศึกษาที่ลดขนาดลงและความต้องการทักษะที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
– จีนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโลกที่ใหญ่ขึ้นในการผลิตยา เทคโนโลยีชีวภาพ และอุปกรณ์การแพทย์ เนื่องจากประสิทธิภาพด้านต้นทุน

คุณลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจำประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป กล่าวว่า “จากผลของการสำรวจด้านการขาดแคลนผู้มีความสามารถประจำปี 2565 ฉบับปรับปรุงใหม่ในปี 2565 นี้ของ Total Workforce Index™ ที่จัดทำโดย ManpowerGroup มุ่งเน้นให้ความสำคัญของการทำงานแบบไฮบริด และการเพิ่มของความยืดหยุ่นนายจ้าง อาทิ การพิจารณาผู้สมัครที่มีทักษะมากกว่าคุณสมบัติด้านการศึกษาและอายุของพนักงาน ซึ่งพบว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาในการจ้างงานสูงสุดในรอบ 16 ปี และ 75% ของบริษัททั่วโลกกำลังขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ จากปัจจัยการย้ายถิ่นของแรงงาน ภาวะเงินเฟ้อ และต้นทุนแรงงานที่สูงขึ้น ส่งผลให้ เกิดการแข่งขันช่วงชิงในผู้ที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในตลาดแรงงานเพิ่มขึ้นตามความเจริญเติบโตของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี โทรคมนาคม เภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ และอุปกรณ์การแพทย์

ทั้งนี้ Total Workforce Index™ ได้ให้คะแนนแต่ละตลาด ด้วยปัจจัยเฉพาะมากกว่า 200 รายการ ปัจจัยทางสถิติแต่ละรายการได้รับการถ่วงน้ำหนักอย่างรอบคอบและจัดกลุ่มเป็น 4 กุล่ม ได้แก่ 1). ด้านความพร้อมในการทำงาน 2). ด้านประสิทธิภาพด้านต้นทุน 3). ด้านกฎระเบียบ และ 4). ด้านผลผลิต โดยพบว่า
– ตลาดแรงงาน 5 อันดับแรก ที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนสูงสุด ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย บาห์เรน แอฟริกาใต้ และฟิลิปปินส์ เนื่องจากประเทศเหล่านี้เป็นมิตรกับนายจ้างมากที่สุดในแง่ของการเติบโตของค่าจ้าง ต้นทุนแรงงาน การสนับสนุนจากรัฐบาล และความพร้อมในการทำงานแบบไฮบริด
– สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และอิสราเอล ได้คะแนนในเกณฑ์ดีในด้านความพร้อมของกำลังแรงงานที่มีทักษะ การมีส่วนร่วมในเรื่องสิทธิต่าง ๆ ของแรงงาน ความเท่าเทียมและเสรีภาพทางเพศ ความพร้อมและความสามารถในการทำงานแบบไฮบริด
– สิงคโปร์ ไอร์แลนด์ และออสเตรเลีย จัดอยู่ในอันดับสูงสำหรับการมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี กฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการทำงานแบบไฮบริด การผ่อนคลายเรื่องข้อจำกัดด้านพรมแดนและสถานการณ์ทางการเมือง
– สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และเม็กซิโกมีศักยภาพในการผลิตสูงสุด รวมถึงความสามารถในการรองรับการทำงานจากทำงานแบบไฮบริดที่เข้าถึงได้มากและทำงานได้ง่ายขึ้น
– ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก มีความต้องการทักษะด้านไอทีสูง สาเหตุหลักมาจากการไม่สามารถเข้าถึงผู้มีความสามารถ ชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีความสามารถด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดในโลก
– สวิตเซอร์แลนด์และกลุ่มประเทศนอร์ดิกขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ในด้านความเชี่ยวชาญผลิตชีววิทยาศาสตร์ โดยมีข้อกำหนดในการผลิตขั้นสูงกว่า ขณะที่เม็กซิโกพบข้อจำกัดเนื่องจากกฎระเบียบกำหนดให้จ้างงานเต็มเวลา

ไฮไลต์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
– ประเทศไทยยังคงครองตำแหน่งสูงสุดสำหรับประสิทธิภาพด้านต้นทุนเป็นปีที่สองติดต่อกัน
– อินโดนีเซียได้ขยับขึ้นจากอันดับที่ 12 เป็นอันดับที่ 2 เนื่องจากดัชนีค่าจ้างเฉลี่ยและต้นทุนรวมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
– สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไปจนถึงออสเตรเลียได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับบริษัทต่างๆ ที่กำลังมองหาแรงงานจำนวนมากที่มีทักษะและความพร้อมในการทำงานแบบไฮบริด
– ฟิลิปปินส์และมาเลเซียเข้าสู่ 10 อันดับแรก โดยอยู่ที่อันดับ 8 และ 10 ตามลำดับ เนื่องจากมีความต้องการในการทำงานแบบไฮบริดเพิ่มขึ้น ความต้องการด้านการศึกษาที่ลดขนาดลงและความต้องการทักษะที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
– จีนยังคงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโลกที่ใหญ่ขึ้นในการผลิตยา เทคโนโลยีชีวภาพ และอุปกรณ์การแพทย์ เนื่องจากประสิทธิภาพด้านต้นทุน

ไฮไลต์ระดับภูมิภาคอเมริกา
– เม็กซิโกขึ้นเป็นอันดับที่ 9 จากอันดับที่ 53 ในปี 2564 เนื่องจากมีการปรับปรุงการเข้าถึงแรงงานประจำแบบเต็มเวลาอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่แคนาดาขยับขึ้น 15 อันดับมาอยู่ที่อันดับที่ 4 เนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ โดยการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการมุ่งเน้นที่ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบของการให้น้ำหนักกฎหมายมากขึ้นกับการจ้างงาน 1-2 ปีแรก
– สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา เป็นตลาดชั้นนำในด้านประสิทธิภาพ โดยสหรัฐฯ ขยับขึ้นจากอันดับ 7 มาเป็นอันดับ 1 เม็กซิโกกระโดดจากอันดับ 19 ในปี 2564 มาเป็นอันดับ 3 ในปีนี้ และแคนาดายังคงรั้งอันดับ 4
– โคลอมเบีย อาร์เจนตินา และเม็กซิโก กลับขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคม

ไฮไลท์ระดับภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา (EMEA)
– สหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 4 ในปี 2564 ในด้านความพร้อมเป็นอันดับที่ 2 ในปีนี้ เนื่องจากจำนวนพนักงานใหม่เพิ่มขึ้น
– อิสราเอลเพิ่มขึ้นมาอยู่ใน 10 อันดับแรกนั้น เนื่องจากตลาดสามารถเติบโตและรองรับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านไอทีและวิศวกรรม โดยมีกลุ่มแรงงานที่มีทักษะอายุน้อยเพิ่มขึ้น และอิสราเอลยังได้รับประโยชน์จากการการทำงานของแรงงานผู้หญิงที่ทำงานในวันอาทิตย์-พฤหัสบดีที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้หลายบริษัทสามารถขยายสัปดาห์การทำงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
– โปแลนด์และสาธารณรัฐเช็ก เริ่มอิ่มตัว เพราะโอกาสในด้านเทคโนโลยีและโทรคมนาคมอันเป็นผลมาจากการสนับสนุนการทำงานแบบไฮบริดและต้นทุนที่ลดต่ำลง

แมนพาวเวอร์กรุ๊ปเชื่อมั่นว่า ‘บุคลากรขององค์กร คือ ทรัพยากรที่มีค่าสุด’ จึงมุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาทักษะพนักงานอย่างยั่งยืนมาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ทุกท่านสามารถศึกษาข้อมูลการสร้างและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนได้ที่ https://www.manpowerthailand.com/th หรือสอบถามได้ที่อีเมล recruitmentthailand@manpower.co.th หรือ ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียและเบอร์โทรศัพท์ 02 171 2399”

เกี่ยวกับ TOTAL WORKFORCE INDEX™ (ดัชนีแรงงานทั้งหมด)
Total Workforce Index™ ให้คะแนนแต่ละตลาดด้วยปัจจัยเฉพาะมากกว่า 200 รายการ ปัจจัยทางสถิติแต่ละรายการได้รับการถ่วงน้ำหนักอย่างรอบคอบและจัดกลุ่มเป็น 1 ใน 4 ประเภท ได้แก่ ความพร้อมในกาทำงาน ประสิทธิภาพด้านต้นทุน กฎระเบียบ และผลผลิต ตลาดที่มีอันดับสูงสุดใน Total Workforce Index™ คือ ตลาดที่มีประสิทธิภาพสัมพัทธ์สูงที่สุดในทั้ง 4 ประเภท ตลาดที่ประสบความสำเร็จในการตอบสนองต่อแนวโน้ม เช่น ความพร้อมของแรงงานในการทำงานแบบไฮบริด ทักษะด้านเทคโนโลยี และทักษะเฉพาะด้าน ความเสถียรภาพของตลาด ความเท่าเทียมทางเพศ สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวยต่อการทำงาน และกำลังสร้างทักษะให้กับแรงงานรุ่นใหม่ เพื่อตอบสนองความเป็นจริงทางประชากรศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย นับเป็น 1 ใน 75 สาขาทั่วโลกของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปี 2541 ปัจจุบันมีสำนักงาน 6 แห่ง สีลม สาทร บางนา ชลบุรี สงขลา และลำพูน ซึ่งเปิดบริการอย่างครบวงจร ประกอบด้วย การสรรหาพนักงานประจำ สัญญาจ้างระยะสั้น และ Outsourcing ในทุกตำแหน่งตามความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกัน บริการ Visa & Work Permit Payroll และ Outplacement รวมทั้ง Japanese Service

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป
ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี ที่ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้ผู้สมัครงานและองค์กรมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการเฟ้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับองค์กรและหาตำแหน่งงานที่ใช่สำหรับทุกคน ภายใต้แบรนด์ แมนพาวเวอร์ (Manpower) เอ็กซ์พีริส (Experis®) และทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions) ได้ทุ่มเทแรงการแรงใจเพื่อจัดหางานที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับคนนับล้าน ในทุกอุตสาหกรรม ทุกตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่าง-ระดับผู้บริหารสูงสุดแล้ว ทั้งงานระยะสั้น งานชั่วคราว และงานสัญญาจ้างที่มีความต้องการแรงงาน ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ให้กับองค์กรหลายแสนแห่ง ภายใต้กรอบมนุษยธรรม จริยธรรม และความเชื่อที่ว่า “พนักงาน หรือ Manpower” คือ พลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้น จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจรรยาบรรณมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 13 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่ายกย่องที่สุดในลิสต์ของ Fortune 500 เป็นปีที่ 20 ติดต่อกัน และยังได้รับรางวัล “บริษัทที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อผู้หญิง” ในปี 2562