แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย เผยกลยุทธ์สร้างองค์กรในฝันของพนักงานยุคนี้

ความยืดหยุ่น-บทบาทแห่งผู้นำใหม่-ความเจริญรุ่งเรือง-อนาคตที่เป็นมิตรกับครอบครัว-สุขภาพจิตที่ดี”
5 ปัจจัยที่จะสร้างความแข็งแกร่ง ความสำเร็จ และประสิทธิภาพองค์กรให้มากขึ้น

โลกแห่งการทำงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การแข่งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้คนไม่เพียงแค่ต้องการอยู่รอด พวกเขาต้องการที่จะเติบโต และพร้อมที่จะออกจากงานทันทีหากไม่ตอบรับกับไลฟ์สไตล์การดำเนินชีวิต นำไปสู่ภาวะการขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะเพิ่มขึ้น นอกจากค่าจ้างที่เป็นธรรม และความมั่นคง สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่พนักงานคาดหวัง แต่ในยุคนี้ พนักงานมีความต้องการมากขึ้นทั้งจากชีวิตการทำงานและจากนายจ้าง เช่น ความเป็นอยู่ที่ดี ทั้งทางอารมณ์และทางร่างกาย คือ ความสำคัญอันดับต้น ๆ ของพนักงาน ดังนั้น หลายองค์กรจึงจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ ‘ต้องรับฟัง ต้องคิดใหม่’ ตลอดจนต้องสร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้ตรงใจ และตอบโจทย์ กับการเปลี่ยนแปลงที่ ‘คน’ ในยุคนี้ ไม่ได้เลือกทำงานกับองค์กรมีชื่อเสียงเท่านั้น แต่องค์กรนั้น ๆ จะต้องสร้างความสุขในที่ทำงาน และมอบสมดุลในการดำเนินชีวิตด้วย

คุณลิลลี่ งามตระกูลพานิช ผู้จัดการประจำประเทศไทย แมนพาวเวอร์กรุ๊ป เปิดเผยว่า “ปัจจุบันการเติบโตในที่ทำงานของพนักงาน คือ การได้รับอำนาจในการเติบโต การดูแลสภาวะจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดีทางร่างกาย ในขณะเดียวกันพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะค้นหาความหมายและเป้าหมายในการทำงาน เพื่อกำหนดและสร้างความสำเร็จให้กับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจในหัวข้อ ความต้องการของพนักงานในยุคนี้ ที่ ‘แมนพาวเวอร์กรุ๊ป’ ได้ร่วมมือ ‘Thrive Global’ บริษัทเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชั้นนำระดับโลก เพื่อศึกษาและวิจัยกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย พนักงานหน้างาน องค์กร และคอลเซ็นเตอร์กว่า 5,000 คน ตลอดจนผู้หางานใน 5 ประเทศ (ออสเตรเลีย ฝรั่งเศส อิตาลี สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา) พบว่า 5 ปัจจัยหลักในการออกแบบงานในฝันของพนักงานในยุคนี้ ที่จะทำให้พนักงานรู้สึกถึงการเติบโตเจริญก้าวหน้า และมีสุขภาพจิตที่ดีในการทำงาน ได้แก่

1. การสร้างความยืดหยุ่นสำหรับทุกคน (PUSHING THE FLEXIBILITY FRONTIER) ชีวิตการทำงานเปลี่ยนแปลงไป อย่างมากในช่วงสองปีที่ผ่านมา พนักงานต้องการทางเลือก และมีอิสระมากขึ้น การทำงานแบบไม่ต้องเข้าออฟฟิศ (Remote work) หรือแบบไฮบริด คือผสมทั้งเข้าและไม่เข้าออฟฟิศ โดยจากผลสำรวจพบว่า 93% ของพนักงานทั้งหมดมองว่าความยืดหยุ่นมีความสำคัญต่อชีวิตการทำงานของพวกเขา 64% ต้องการเปลี่ยนไปทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์ (ปริมาณงานเยอะขึ้น ชั่วโมงอัดแน่น ทำงานหนักเต็มที่ ได้ค่าจ้างเต็ม) 45% ต้องการสามารถกำหนดเวลาเข้างานและเลิกงานได้เอง 35% ต้องการเลือกสถานที่ทำงาน (ที่ทำงานหรือที่บ้าน) ตามความต้องการในแต่ละวัน 18% หรือเกือบ 1 ใน 5 ตัวอย่างสำรวจ ต้องการทำงาน 4 วันต่อสัปดาห์แบบปริมาณงานเท่าเดิม โดยยอมถูกลดค่าจ้าง แลกกับความสมดุลระหว่างชีวิต-งานที่ดีขึ้น

2. การเปลี่ยนบทบาทผู้นำในยุคใหม่ (REWRITING THE RULES OF LEADERSHIP) ความคาดหวังของพนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาต้องการจากงาน จากผู้นำ แบบสำรวจนี้สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยรายงานระบุว่า พนักงานต้องการทำงานกับคนที่เข้ากันได้และไว้วางใจ (79%) มีหัวหน้าที่พร้อมคอยสนับสนุน (74%) และผู้นำที่เชื่อถือได้ (71%) หลายคนต้องการค้นหาความหมายของงานที่ตัวเองทำ (70%) ขณะที่ บางคนอยากทำงานที่มีส่วนช่วยสังคมในเชิงบวก (64%) ทั้งนี้ ผู้นำควรเป็นผู้เริ่มต้นสร้างวัฒนธรรมองค์กร และเป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับพนักงาน เพื่อประสิทธิภาพการทำงานในอนาคต

3. ความเจริญรุ่งเรือง และวิธีการก้าวสู่ความสำเร็จ (THRIVING – THE HOW TO) การระบาดของโควิด-19 ครั้งใหญ่นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานของผู้หญิงเป็นอย่างมาก ซึ่งพบว่าผู้หญิงมีภาวะหมดไฟในการทำงานสูงกว่าผู้ชาย หลายองค์กรสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ มีการเสนอโอกาสที่ดีกว่าให้กับกลุ่มผู้มีความสามารถที่กว้างขึ้นโดยไม่จำกัดเพศ และบริษัทที่มีผู้หญิงมีบทบาทเป็นผู้นำมากขึ้นก็มีผลงานดีขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ความต้องการของผู้หญิง และผู้ชายก็ยังมีความแตกต่างกัน โดย 5 อันดับแรกที่ผู้หญิงและผู้ชายต้องการจากที่ทำงานมากที่สุด คือ 1. การทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่พวกเขาไว้วางใจ (ผู้หญิง 82% / ผู้ชาย 77%) 2. มีหัวหน้าที่พร้อมช่วยเหลือ (ผู้หญิง 77% / ผู้ชาย 71%) 3. การได้ทำงานที่มีคุณค่า (ผู้หญิง 73% / ผู้ชาย 69%) 4. การทำงานให้กับองค์กรที่มีค่านิยมหรือวิสัยทัศน์ตรงกับตน (ผู้หญิง 69% / ผู้ชาย 65%) และ 5. การดูแลสุขภาพจิต (ผู้หญิง 60% / ผู้ชาย 54%)

4. การสร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับครอบครัว (FORGING A FAMILY FRIENDLY FUTURE) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หลังจากประสบปัญหาการงาน การเรียน และการใช้ชีวิตที่บ้าน หลายคนได้ประเมินชีวิตและลำดับความสำคัญของตนเองใหม่อีกครั้ง และต้องการการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่พนักงานที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลลูกเล็ก หรือพนักงานที่มีภาระต้องดูแลญาติผู้สูงอายุ (พวกเขามักจะออกจากมากกว่าพนักงานอื่นทั่วไป) ต้องการจากนายจ้างมากขึ้น คือ โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ (75%) งานที่มีความหมาย (74%) การสนับสนุนให้มีสุขภาพแข็งแรง (56%) การสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น (54%) ต้องการตัวเลือกอาหารเพื่อสุขภาพ และปัจจัยสำคัญในเลือกสถานที่ทำงานของกลุ่มพนักงานในกลุ่มนี้ คือ ความยืดหยุ่น และการเลือกเวลาเริ่มและเลิกงาน ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องปรับสมดุลการทำงานสำหรับพนักงานกลุ่มนี้ โดยการสนับสนุนแก่ผู้ปกครองที่ต้องการในการจัดการเวลาที่ไม่แน่นอนด้วยความเครียดน้อยลง การสร้างทางเลือกที่สนับสนุนการจ้างงานที่ยั่งยืน หล่อเลี้ยงศักยภาพ การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จะได้รับทราบปัญหา ให้ความช่วยเหลือ เพื่อรักษาพนักงานที่มีทักษะไว้

5. การต่อสู้กับความเหนื่อยหน่าย และการสร้างสุขภาพจิตที่ดี (FIGHTING BURNOUT, BUILDING MENTAL FITNESS) องค์กรต้องตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันภาวะหมดไฟในการทำงาน ควบคู่กับการส่งเสริม และสร้างสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนให้โอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจ เน้นการป้องกันและการรักษาความเครียดของพนักงาน ซึ่งปัจจุบันพนักงานมีความเครียด(38%) ความเครียดก่อนเกิดโรคระบาด (32%) และมีความเครียดในช่วงที่ระบาดสูงสุดอยู่ที่ (42%) ทั้งนี้ พนักงาน 1 ใน 4 (25%) ต้องการความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น เพื่อป้องกันภาวะหมดไฟในการทำงาน โดยเฉพาะพนักงานวัยหนุ่มสาวที่กำลังประสบกับความรู้สึกวิตกกังวลมากขึ้นถึง 42% อย่างไรก็ตาม พวกเขามีแนวโน้มที่จะเปิดใจ และหารือเกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ดีในที่ทำงาน

คุณลิลลี่ กล่าวในท้ายที่สุดว่า “การทำงานในโลกยุคปัจจุบัน และกฎเกณฑ์ทางธุรกิจเปลี่ยนไป องค์กรต่าง ๆ จำเป็น ต้องเปลี่ยนวิธีคิด และปรับพฤติกรรมภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยืดหยุ่น บทบาทใหม่ของผู้นำ ความเจริญรุ่งเรือง การสร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับครอบครัว การต่อสู้กับภาวะหมดไฟ สร้างสุขภาพจิตที่ดี เพื่อให้สามารถบริหาร จัดระเบียบ กระตุ้น จัดการ สร้างและปรับสมดุลระหว่างองค์กร งาน และพนักงานได้อย่างลงตัว และสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้ได้ สิ่งเหล่านี้จะดึงดูด หล่อเลี้ยง และรักษาพนักงานที่มีทักษะความสามารถที่ดีที่สุดไว้ และจะสามารถพิชิตชัยชนะในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงที่สุดได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้หากบริษัทใดกำลังมองหาพนักงานที่มีทักษะ และผู้ช่วยในการการสร้างทางเลือก พัฒนา และรักษาบุคลกรในองค์กรอย่างยั่งยืน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://go.manpowergroup.com/whatworkerswant และท่านใดกำลังมองหางานใหม่ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 171 2399 หรือ อีเมล recruitmentthailand@manpower.co.th หรือ https://www.manpowerthailand.com/th และทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดีย”

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย นับเป็น 1 ใน 75 สาขาทั่วโลกของแมนพาวเวอร์กรุ๊ป ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทยปี 2541 ปัจจุบันมีสำนักงาน 6 แห่ง สีลม สาทร บางนา ชลบุรี สงขลา และลำพูน ซึ่งเปิดบริการอย่างครบวงจร ประกอบด้วย การสรรหาพนักงานประจำ สัญญาจ้างระยะสั้น และ Outsourcing ในทุกตำแหน่งตามความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกัน บริการ Visa & Work Permit Payroll และ Outplacement รวมทั้ง Japanese Service

เกี่ยวกับเอ็กซ์พีริส (Experis)
เอ็กซ์พีริส (Experis) เป็นแบรนด์หนึ่งของเครือบริษัทแมนพาวเวอร์กรุ๊ป และเป็นผู้นำระดับโลกในการสรรหาผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและกระบวนการแก้ไขปัญหา ซึ่งโครงการเอ็กซ์พีริสที่ช่วยเพิ่มอัตราเร่งการเติบโตขององค์กร โดยดึงดูดผู้มีความชำนาญเฉพาะ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ประเมินคุณสมบัติ และบรรจุผู้มีความสามารถสูง ซึ่งเป็นที่ต้องการลงในตำแหน่งงานและโครงการที่มีภารกิจสำคัญ ยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ซึ่งยังมีแมนพาวเวอร์ และทาเลนท์โซลูชั่นส์รวมอยู่ด้วย

เกี่ยวกับแมนพาวเวอร์กรุ๊ป
ผู้นำธุรกิจให้บริการจัดหาคน-จัดหางานระดับโลกมากว่า 70 ปี ที่ช่วยสร้างมูลค่ามหาศาลให้ผู้สมัครงานและองค์กรมาแล้วในหลายประเทศทั่วโลก โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการเฟ้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมกับองค์กรและหาตำแหน่งงานที่ใช่สำหรับทุกคน ภายใต้แบรนด์ แมนพาวเวอร์ (Manpower) เอ็กซ์พีริส (Experis) และทาเลนท์ โซลูชันส์ (Talent Solutions) ได้ทุ่มเทหางานที่เหมาะสมและยั่งยืนให้กับคนนับล้าน ในทุกอุตสาหกรรม ทุกตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่าง-ระดับผู้บริหารสูงสุดแล้ว ทั้งงานระยะสั้น งานชั่วคราว และงานสัญญาจ้างที่มีความต้องการแรงงาน ตลอดจนได้ร่วมพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ให้กับองค์กรหลายแสนแห่ง ภายใต้กรอบมนุษยธรรม จริยธรรม และความเชื่อที่ว่า “พนักงาน หรือ Manpower” คือ พลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนความสำเร็จของธุรกิจ และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ให้ดีขึ้น จนได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีจรรยาบรรณมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 13 ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่น่ายกย่องที่สุดในลิสต์ของ Fortune 500 เป็นปีที่ 20 ติดต่อกัน และยังได้รับรางวัล “บริษัทที่ดีที่สุดในการทำงานเพื่อผู้หญิง” ในปี 2562

mpg-pr-www-02-1.jpgmpg-pr-www-01-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง