แพรนด้า รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปี 2565

1400-x-788-2.jpg

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ระดับประเทศ จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ (สำนักงานใหญ่) ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยมีคุณธวัชชัย ศรีสุรพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล แพรนด้า เป็นผู้แทนรับมอบจาก คุณสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดขึ้น ณ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ สาขานครราชสีมา ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 โดยมีคุณศักดา ศรีอนุชาต ผู้จัดการโรงงาน พร้อมด้วย คุณธัชกร พูลเพิ่ม ผู้จัดการส่วนแผนกบุคคล-ธุรการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้ารับรางวัลจากคุณภูมิสิทธ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลเชิดชูเกียรติดังกล่าวนี้ สะท้อนว่า “แพรนด้า” มีการบริหารงานภายใต้นโยบายการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และจัดสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม อีกทั้งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความตระหนักในแนวคิดที่ว่า “ผลการทำงานจะดีได้ ต้องมาจากพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และทำงานได้อย่างมีความสุข” ดังนั้น “แพรนด้า” จึงตั้งเป้าหมายที่คำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในทุก ๆ ด้าน ทั้งทางกายภาพ ด้านจิตวิทยา และสังคม รวมไปถึงความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำงานและผลงานที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง