แถลงข่าว CODING ERA

215A6219.jpg1_.3.jpg

ศ.ดร.สมปอง คล้ายหนองสรวง ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ร่วมกับนายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน ประธานบริหาร บริษัท โค้ด คอมแบท (เอสอีเอ) จำกัด แถลงข่าวการจัดงาน CODING ERA ยุคโค้ดดิ้ง : คลื่นลูกใหม่แห่งการศึกษาไทย โดยมี ผศ.ดร. ศิรินันท์ กุลชาติ และ ผศ.ดร. วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ ร่วมงาน ณ จามจุรีสแควร์ ชั้น 14 เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: prk

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง