แจกจริง! บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด มอบรถ Honda City ให้แก่พนักงาน

unnamed-file.jpg

บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก ภายใต้แบรนด์ “Smart Home” ซึ่งดำเนินธุรกิจยาวนานมาถึง 9 ปี และมียอดขายมากกว่า 900 ล้านบาท ถ้าจะพูดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทยแล้ว เชื่อว่า Smarthome คงเป็น 1 ในแบรนด์ที่อยู่ในใจคนไทย และเป็นแบรนด์ที่สินค้ามีคุณภาพ ราคาเข้าถึงง่าย และกล้ารับประกันสินค้านานถึง 3 ปี

โดยเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ณ บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่ ได้มีกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงาน โดยมีการจับรางวัล ลุ้นรับ รถยนต์ Honda City 1.0 turbo Sedan และรางวัลทองคำ โดยมีคุณ ธวัช มานะวงค์ (กรรมการบริหาร)
คุณ ณัฐพล รอดชุม (กรรมการผู้จัดการ) และคุณ วิศรุต ทวีรุจจนะ
(กรรมการผู้จัดการ) เป็นประธานในพิธีครั้งนี้

รายละเอียดรางวัลประกอบด้วย
1. รถยนต์ Honda City 1.0 turbo Sedan 1 รางวัล
มูลค่ารางวัลละ 579,000 บาท
2. ทองคำ 2 รางวัล
มูลค่ารางวัลกว่า 8,000 บาท

ทั้งนี้ทางบริษัทขอแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้รับรางวัลทุกคน และขอบคุณพนักงานทุกคนช่วยกันผลักดันยอดขาย จนทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง