“เอเชีย เอรา วัน” จับมือ “สจล.” เปิดพื้นที่ แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลาดกระบัง สนับสนุนกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

01.JPG

กรุงเทพมหานครฯ – บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และปัจจุบันเป็นผู้ให้การสนับสนุนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท จำกัด ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สานต่อประเพณีต้อนรับน้องใหม่ ด้วยการเปิดพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลาดกระบัง เป็นจุดรวมพลและลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักศึกษาน้องใหม่กว่า 1,200 คน ของสถาบันฯ ได้เดินทางด้วยรถไฟขบวนพิเศษไปร่วมงาน First Step 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยฯ นอกจากจะเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาใหม่แล้วยังเป็นการแนะนำเส้นทางการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วให้แก่นักศึกษาอีกด้วย โดยการสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU ระหว่างทั้งสองฝ่ายในการ เพิ่มความสะดวกในการโดยสารรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แก่บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนความร่วมมือด้านวิชาการและนวัตกรรม รวมถึงเตรียมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันของทั้งสององค์กรอีกด้วย
###

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Asia Era One

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง