“เอซุส” รับใบประกาศเกียรติคุณ “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ”

“นายพรเทพ วัชรอำนวย” (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซิสเต็มส์ บิสซิเนส ยูนิต บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก “มูลนิธิคนพิการไทย” (ขวา) ในฐานะผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่คนพิการทั่วประเทศ ภายใต้ชื่อ “โครงการล้อเลื่อนเพื่อคนพิการ” เมื่อเร็วๆ นี้