เร้ดแฮทมอบรางวัลแก่พันธมิตรไทย ยกย่องการนำเสนอโซลูชันโอเพ่นซอร์ส เพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับลูกค้า

เครือข่ายพันธมิตรของเร้ดแฮทมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนความสำเร็จของลูกค้าและการแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม  พันธมิตรของเร้ดแฮททำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน โดยช่วยให้องค์กรและธุรกิจต่าง ๆ สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทางด้านไอทีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องผ่านการใช้งานโซลูชันโอเพ่นซอร์ส

รางวัล Red Hat ASEAN Partner Synergy Awards ประจำปี 2565 มอบให้แก่พันธมิตร ที่เป็นคู่ค้ารายสำคัญของทางเร้ดแฮท เพื่อยกย่องความสำเร็จและความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันโดยใช้เทคโนโลยีของ เร้ดแฮท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเพิ่มผลประกอบการทางธุรกิจ บริษัทที่ได้รับรางวัลพันธมิตรดีเด่นในปีนี้ นอกจากจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันความสำเร็จให้กับลูกค้าแล้ว ยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบโอเพ่นซอร์สระดับองค์กร ด้วยการนำโซลูชันของเร้ดแฮทไปใช้ โดยครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานไฮบริดคลาวด์  ท่ามกลางสภาพตลาดปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่ทีมงานต่าง ๆ จะต้องทำงานร่วมกันอย่างเปิดกว้างเพื่อสร้างสรรค์ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมให้กับองค์กรในทุกขั้นตอนของการพัฒนาไปสู่ระบบคลาวด์

เกณฑ์การตัดสินรางวัลที่ใช้ได้แก่ ความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ความทุ่มเทในการผลักดันความเปลี่ยนแปลงโดยอาศัยเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส และการแสดงถึงความร่วมมือและระบบการทำงานที่โปร่งใส โดยบริษัทของไทยที่ได้รับรางวัล Red Hat ASEAN Partner Synergy Award ในปีนี้ได้แก่

Commercial Partner of the Year: บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
รางวัลนี้มอบให้แก่พันธมิตรที่มีความเป็นเลิศด้านการขายและสามารถขยายรายได้ของเร้ดแฮทในตลาด  Commercial ที่เป็นองค์กรที่มีขนาดย่อมลงมาจากตลาด Enterprise ในช่วงปี 2564 ดาต้าโปรช่วยให้เร้ดแฮทได้ลูกค้ารายสำคัญในภาคธุรกิจการเงิน และนอกเหนือจากดีลที่สำคัญดังกล่าวแล้ว ดาต้าโปรยังนำลูกค้าองค์กรธุรกิจอีกหลายรายให้แก่เร้ดแฮทในช่วงปี 2564 และบริษัทฯ มีความสามารถที่โดดเด่นในการขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดองค์กร และเพิ่มรายได้ให้แก่เร้ดแฮททั้งในส่วนของตลาดองค์กรและตลาดผู้ให้บริการ

Ready Partner of the Year: บริษัท นีโอพลัส จำกัด
รางวัลนี้มอบให้เพื่อเป็นเกียรติแก่พันธมิตรระดับ Ready ที่มีความเป็นเลิศด้านการขายและสามารถขยายฐานธุรกิจโซลูชันของเร้ดแฮทในตลาด Enterprise หรือองค์กรขนาดใหญ่ นีโอพลัสช่วยให้เร้ดแฮทขยายขอบเขตการเข้าถึงลูกค้ารายสำคัญจำนวนมาก  ขอแสดงความยินดีกับนีโอพลัสที่ได้รับรางวัล Ready Partner อีกครั้ง รวมไปถึงรางวัล Top Performing Ready Business Partner ในปี 2564

Distributor of the Year: บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลนี้มอบให้แก่ตัวแทนจำหน่ายที่มีความมุ่งมั่นในการผลักดันการขายและกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสนับสนุนธุรกิจของเร้ดแฮท  โดยบริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจังในการขยายธุรกิจของเร้ดแฮท และมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ทั้งยังผลักดันธุรกิจในส่วนฐานลูกค้าที่มีอยู่ได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายรายสำคัญสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเกิดใหม่ (emerging technology) ในตลาด Enterprise และ Commercial

Advanced Partner of the Year: บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (YIT)
รางวัลนี้มอบให้แก่พันธมิตรระดับ Advanced ที่มีผลงานโดดเด่นมากที่สุด ทั้งในแง่ของการผลักดันยอดขายให้เติบโตและการนำเสนอโซลูชันของเร้ดแฮทให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ  YIT มีฐานลูกค้าที่หลากหลายในภาคธุรกิจการเงิน ภาครัฐ โทรคมนาคม พลังงาน การดูแลสุขภาพ และธุรกิจประกัน อีกทั้งยังมีความเป็นเลิศด้านการขาย และสามารถประสานงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนั้น YIT ยังมุ่งมั่นที่จะผลักดันโซลูชัน Open Hybrid Cloud ทั้งหมดของเร้ดแฮท รวมไปถึง Red Hat Application Services, Cloud Infrastructure และ Automation ให้กับฐานลูกค้าที่มีอยู่  ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการที่ดีเยี่ยม ด้วยอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีที่สูงถึงเกือบสองเท่า และสามารถทำข้อตกลงกับลูกค้ารายสำคัญหลายรายในภาคธุรกิจการเงิน

Top Net New Business of the Year: บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลนี้มอบให้แก่พันธมิตรที่มีความเป็นเลิศด้านการขายและสามารถขยายฐานธุรกิจโซลูชันของเร้ดแฮทในตลาดใหม่ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ช่วยให้เร้ดแฮทสามารถเข้าถึงตลาดในขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นและมีบทบาทสำคัญเพิ่มมากขึ้นในส่วนของฐานผู้ใช้งานใหม่  ขอแสดงความยินดีกับ วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) สำหรับความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ร่วมกับเร้ดแฮท 

OEM Partner of the Year: บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลนี้ยกย่องพันธมิตร OEM ที่มีบทบาทสำคัญต่อธุรกิจของเร้ดแฮทในประเทศไทย โดยบริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังต่อธุรกิจดังกล่าว และสามารถเพิ่มรายได้สองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2563 ด้วยการประสานงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมงานฝ่ายจัดเตรียมการขายและทีมงานฝ่ายขาย จึงสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับลูกค้า และดำเนินกิจกรรมร่วมทางด้าน GTM หลาย ๆ กิจกรรมเพื่อผลักดันการทำข้อตกลงกับลูกค้ารายสำคัญ รวมถึงฐานลูกค้าที่มีอยู่

Strategic Products Partner of the Year: บริษัท จีเอเบิล จำกัด
รางวัลนี้มอบให้แก่พันธมิตรที่มีความทุ่มเทอย่างจริงจังในการผลักดันเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของเร้ดแฮทเข้าสู่ตลาด เช่น Red Hat OpenShift และ Red Hat Ansible Automation  ด้วยความมุ่งมั่นและทีมงานที่แข็งแกร่ง จีเอเบิลช่วยให้เร้ดแฮทสามารถขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์โซลูชันสำหรับลูกค้า  นอกจากนี้ จีเอเบิลยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจในด้านการจัดหาโซลูชันแพลตฟอร์มสำหรับคลาวด์เนทีฟแอปพลิเคชันให้แก่ลูกค้าของเร้ดแฮท

Training Partner of the Year: บริษัท วีโนฮาว (ประเทศไทย) จำกัด
รางวัลนี้มอบให้แก่พันธมิตรด้านการฝึกอบรมที่มีส่วนช่วยในการนำเสนอเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สของเร้ดแฮทผ่านหลักสูตรการฝึกอบรม  วีโนฮาว (ประเทศไทย) มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีในระดับที่เหนือชั้นสำหรับธุรกิจการฝึกอบรม และมีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการฝึกอบรมให้ความรู้และออกใบรับรองให้แก่ผู้เรียนสำหรับเทคโนโลยีล่าสุดของเร้ดแฮท

กรุณาคลิกที่นี่ เพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัล Red Hat ASEAN Partner Synergy Awards  ขอขอบคุณพันธมิตรทุกรายในภูมิภาคอาเซียนสำหรับความมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมโอเพ่นซอร์ส และการทำงานร่วมกับเร้ดแฮท เรามุ่งหวังที่จะสร้างสรรค์อนาคตที่ดีสำหรับพันธมิตรและลูกค้าด้วยการขับเคลื่อนโครงการดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและการยกระดับความสำเร็จทางธุรกิจ  ขอแสดงความยินดีกับบริษัทต่าง ๆ ที่ได้รับรางวัล Red Hat ASEAN Partner Synergy ประจำปี 2565

Red-hat900.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท เอฟเอคิว จำกัด

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง