เรียนรู้ในแบบ LSC SPU! Coaching โออิชิ กรุ๊ป และ หลักสูตร Lean Supply Chain Transformation 3

สุดปัง! Final Project ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม Coaching เข้มข้นให้กับ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หลักสูตร Lean Supply Chain Transformation NonDegree#3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณาจารย์ และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การปรับเปลี่ยนองค์กรแบบลีนซัพพลายเชน (Lean Supply Chain Transformation)” รุ่นที่ 3 เข้าร่วม Coaching แบบเข้มข้น ในการจัดทำ Project การปรับปรุงเกี่ยวกับ Lean Supply Chain ของ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี คุณเยาวลักษณ์ ฉัตรัตติกรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนผลิตและบริหารคลังสินค้า พร้อมทีมงาน ให้การต้อนรับและร่วมหารือ สรุปประเด็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางใน Project ดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้

262472293_2778018275678234_8960360619180366971_n-0.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง