เริ่มแล้ว! TCAS วิศวลาดกระบัง ลุยปั้นวิศวกรชั้นนำ คุณภาพแน่น ครบเครื่องทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และชีวิต ให้อิสระในการออกแบบปริญญาของตัวเอง

เริ่มแล้ว! TCAS วิศวลาดกระบัง ลุยปั้นวิศวกรชั้นนำ
คุณภาพแน่น ครบเครื่องทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ และชีวิต ให้อิสระในการออกแบบปริญญาของตัวเอง

TCAS1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รอบ PORTFOLIO เปิดแล้ววันนี้…พร้อมรองรับคนรุ่นใหม่ ที่รักการมีอิสระทางความคิด อยากออกแบบชีวิตตัวเอง ด้วยหลักสูตรให้เลือกจำนวนมาก ทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติ พร้อมทุนการศึกษามากมาย
รศ.ดร.สมยศ เกียรติวนิชวิไล คณบดีพร้อมคณาจารย์คณะวิศวะ พระจอมเกล้าลาดกระบัง พร้อมเดินหน้าสนับสนุนและต้อนรับน้องๆ คนรุ่นใหม่ ด้วย 13 หลักสูตรทั่วไป 12 หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 2 ปริญญาทั้ง Double Degree, Dual Degree และ Unified Program กว่า 20 โครงการทั้งในไทยและต่างประเทศ อาทิ หลักสูตรวิศวกรสายพันธุ์ CEO (ตรีควบโท) เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา จบตรีวิศวกรรมศาสตร์+โท MBA สำเร็จการศึกษารับ 2 ปริญญาคือ วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บธ.ม. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากคณะบริหารธุรกิจ เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นวิศวกรและผู้ประกอบการไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ ยังมีทุนให้น้องๆ อีกมากมาย อาทิ ทุนการศึกษาแรกเข้าสำหรับนักเรียนไทยและต่างชาติ ทุนเรียนดีทุกปีการศึกษา ทุนกู้ยืมเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินทุนจากภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น คณะวิศวะ พระจอมเกล้าลาดกระบัง ยังมีความร่วมมือกับบริษัทภาคอุตสาหกรรมชั้นนำในการเรียนการสอน การฝึกงาน การวิจัยและนวัตกรรม การอบรมที่นำไปปฎิบัติได้จริงทุกหลักสูตร ก่อนเรียนจบมีการฝึกทักษะขั้นสูงให้กับนักศึกษาแบบ Professional Technical Skill และด้วยระบบการเรียนที่เน้น ทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน ทำให้บัณฑิตวิศวลาดกระบังเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการ Industry Collaboration Package ที่เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์การทำงานกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรงยาวนานขึ้นกว่า 12 เดือนตลอดระยะการเรียน เมื่อเรียนจบออกมาก็จะเป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมก็จะได้นักศึกษาไปร่วมงานนานกว่าเดิม ทำให้ได้ผลงานที่มีความต่อเนื่องและมีคุณภาพมากกว่าเดิม
โลกเปลี่ยนไปรวดเร็ว เราพัฒนาคณะวิศวะ พระจอมเกล้าลาดกระบังเป็น Smart Faculty มุ่งสร้างวิศวกรในอนาคตเป็น Global Engineers สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศ ก้าวแรกในสถาบันอุดมศึกษา เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตคนรุ่นใหม่และจะเป็นบันไดสำคัญให้น้องใหม่ ได้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเอง อย่ารอช้า! รีบสมัคร TCAS1 วิศวลาดกระบัง รอบ PORTFOLIO ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2565 สมัครได้วันนี้ที่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://reg.kmitl.ac.th/TCAS_old/news/files/2566_1_news1_2420_2022_11_02-10-22-53_78bee.pdf
สอบถามระบบการรับสมัคร สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร.02-329-8000 ต่อ 3203, 3205
สอบถามรายละเอียดประกาศรับสมัคร งานวิชาการปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 02-329-8301 ต่อ 201 หรือ 082-986-1356, 084-143-5693, 063-902-7127
Facebook – Undergraduate Academic Affairs, KMITL
E-mail: ug_eng@kmitl.ac.th
สอบถามหลักสูตรนานาชาติ สำนักงานบริหารหลักสูตรวิศวกรรมสหวิทยาการนานาชาติ
โทร 099-496-1526 หรือ 02-329-8301 ต่อ 218
E-mail: siie-admission@kmitl.ac.th
Line: @siie_kmitl
Facebook – School of International Interdisciplinary Engineering Programs KMITL

ประชาสัมพันธ์โดย : PIMDAWAN
ลงข่าวประจำวันที่ : 18-11-65