เมย์แบงก์ ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปศิลปะ

800.jpg

เมย์แบงก์ ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปศิลปะ

นายอารภัฏ สังขรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ร่วมกับ นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย จัดกิจกรรมเวิร์คช็อปศิลปะในหัวข้อ “Health is the Greatest Wealth” การมีสุขภาพที่ดี คือสิ่งที่ล้ำค่าที่สุด ในการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นจะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางความคิดของกลุ่มเด็กออทิสติกที่มีความสามารถด้านศิลปะอันโดดเด่น นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับน้องๆ ออทิสติกที่ส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อนำไปต่อยอดในกิจกรรม Tiger Run โดยนำไปออกแบบและดีไซน์ race pack รวมถึงขอที่ระลึกอื่น ๆ เพื่อเป็นการระดมทุนมอบให้กับมูลนิธิต่อไป ณ ART STORY มูลนิธิออทิสติกไทย เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Ning

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง