เมย์แบงก์ จับมือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

เมย์แบงก์ จับมือหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จับมือ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสนันสนุนโครงการ YECX ‘Nect Gen’ 2022 (Young Entrepreneur Chiangmai Chamber of Commerce) พร้อมให้ความรู้ด้านการลงทุน โดยการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “งบการเงินและการลงทุนเบื้องต้น” โดย คุณอภิญญา องค์คุณารักษ์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายงาน Investment Management นอกจากจะให้ความรู้และส่งเสริมทักษะด้านการลงทุนที่ถูกต้องแล้วยังนำเสนอให้รู้จักกับเครื่องมือเพื่อเปิดโลกแห่งการลงทุนมิติใหม่ แอปพลิเคชัน Maybank Invest ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทายาททางธุรกิจให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง และก้าวสู่การเป็นผู้บริหารมืออาชีพในอนาคต ณ โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่

800.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ์Ning

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง