เมย์แบงก์ จัดสัมมนาพิเศษ การวางแผนทางการเงิน เพื่อความมั่นคงในชีวิต ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

800.jpg

เมย์แบงก์ จัดสัมมนาพิเศษ การวางแผนทางการเงิน เพื่อความมั่นคงในชีวิต ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) โดย ณภัทร์ ภัทรานิตย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจอนุพันธ์ จัดสัมมนาพิเศษ แบ่งปันความรู้ในหัวข้อ “การวางแผนทางการเงิน เพื่อความมั่นคงในชีวิต” สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและการลงทุนให้กับคนรุ่นใหม่ รวมถึงแนะนำการใช้งาน Maybank Invest แอปพลิเคชันด้านการลงทุนที่เปรียบเสมือนคู่คิดให้กับทุกคนเป็นนักลงทุนรุ่นใหม่ได้อย่างที่แท้จริงได้ ณ ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Ning

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง