เมซอง แบร์เช่ ปารีส จัดงานฉลองครบรอบ 8 ปี ในประเทศไทย

เมซอง แบร์เช่ ปารีส จัดงานฉลองครบรอบ 8 ปี ในประเทศไทย

เมซอง แบร์เช่ ปารีส (Maison Berger Paris) จะจัดงานฉลองครบรอบ 8 ปี ในประเทศไทย พร้อมเปิดนิทรรศการ MAISON BERGER PARIS – A SIGN OF THE TIMES เปิดงานโดย Ms. Estelle David Commercial Counsellor สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมด้วย คุณนนทกานต์ ทัพพะรังสี อึง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบอร์เจอร์ โพรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยเซเลบริตี้ร่วมงาน อาทิ คุณกฤษดา สุโกศล แคลปป์ คุณกมลสุทธิ์ – คุณอุษณา ทัพพะรังสี คุณณัฏฐกรม์ – คุณณัฏฐิ์ประภา – คุณณัฏฐิ์มาฎา ชุณหะวัณ คุณฟา เบเนเดทตี้ ฯลฯ ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ The Bedroom Company ชิดลม

unnamed-file.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Ning

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง