เพิ่มศักยภาพคนไอที! โครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ IT SPU จัดอบรมออนไลน์ “Microsoft Azure Cloud” by IOT #3

(20 พ.ย.64) เป็นอีกครั้งกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปกทุม กับการจัดอบรมออนไลน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพคนไอทีในโครงการบัณฑิตพันธ์ใหม่ หลักสูตรเทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 (Non-Degree) #3 ซึ่งจัดเต็มตั้งแต่เช้ากับ “Microsoft Azure Cloud” โดยวิทยากรคุณภาพด้านเทคโนโลยี คุณจิรชัย จันทร์สิวานนท์ Azure Solution Specialist บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง
เริ่มด้วยการเรียนรู้ภาพรวมองค์ประกอบต่างๆ การลงทะเบียนเข้าใช้งาน Azure Cloud ต่อด้วยการสร้าง Resource ภายใน Resource Group การสร้าง Device Provisioning Service (DPS) จุดสำคัญของการเชื่อมต่อ Provisioning Device ไปยัง IoT Hub เมื่อข้อมูลถึง IoT Hub แล้ว ก็พร้อมส่งต่อไปใช้งานในส่วนต่างๆ ต่อไป เช่น Azure Storage (สำหรับ Cold Path) หรือ Azure Functions (สำหรับ Warm Path) หรือ Azure Stream Analysis (สำหรับ Hot Path) เป็นต้น ก่อนพักเที่ยงแบบกำลังมันมือ…
หลังอิ่มท้องแล้ว เอาใจสาย Dev. กับ Provisioning Device จำลองการทำงานอุปกรณ์ด้วย Web App ที่เรียกใช้ Azure Cloud API ที่พัฒนาด้วย Node.js มีการกำนหนด Cert/Key และ Connection (Token) String เพิ่มความปลอดภัยในการส่ง Message ไปยัง IoT Hub และนำไปทดสอบการส่งข้อมูลจากบอร์ดทดสอบจริง จบด้วย ตัวอย่างการควบคุม Actions ผ่าน IoT Central จากอุปกรณ์แล้วไปควบคุมการ เปิด/ปิด Spotify … วันนี้ สาย Dev มียิ้ม แม้จะเจ็บหัวนิดหน่อย….

259595985_1771676196358476_6375712335723601693_n-1.jpg unnamed-file-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง