เผยเอกสารคณะรัฐมนตรี จัดตั้ง “Single Gateway” แก้ปัญหาเด็กติดเกมส์,เว็บไม่เหมาะสม

การดำเนินการก่อตั้ง Single  Gateway ของรัฐบาลปัจจุบันกำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารย์เป็นอย่างมากในโลกอินเตอร์เน็ตบ้านเรา จนทำให้เกิดการลงชื่อรณรงค์ ต่อต้านการตั้งซิงเกิลเกตเวย์ Go against Thai govt to use a Single Internet Gateway. บนเว็บไซต์ change.org จนถึงขณะนี้มีผู้ลงชื่อไปแล้วมากกว่า 8 หมื่นรายชื่อ

ล่าสุดมีเอกสารคำสั่งที่ออกจากสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ้างถึงมติการประชุมรัฐมนตรีวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ใจความในเอกสารข้อที่ 2 อ้างถึงเรื่อง

การแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนกับการใช้อินเตอร์เน็ตที่ไม่เกิดประโยชน์และก่อปัญหาต่อพฤติกรรมคุณภาพในการเรียนรู้ของเด็ก เช่น การติดเกมส์ออนไลน์ การเข้าสื่อที่ไม่เหมาะสม จนอาจส่งผลให้เป็นปัญหาต่อสังคมได้ เป็นต้น จึงให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้ง Single Gateway เพื่อควบคุมเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมและการไหลเข้าของข้อมูลข่าวสารจากต่างประเทศ อย่างเร่งด่วน (รายละเอียดอ่านได้ตามที่มาหรือภาพประกอบ)

SingleGateway-gov-doc

ท่านผู้อ่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับต่อการจัดตั้ง Single Gateway แสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ

via Kapook.com