เป้าหมายอิงหลักวิทยาศาสตร์ของ ZTE ได้รับอนุมัติโดย SBTi

  • เป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของ ZTE ตามเกณฑ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของโครงการริเริ่มเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (SBTi) ได้รับอนุมัติแล้ว
  • ZTE มุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ทั้งหมดให้ได้ 52% ภายในปี 2573 และ 90% ภายในปี 2583 ตลอดจนบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในทั้งห่วงโซ่มูลค่าภายในปี 2593

เซินเจิน จีน, 6 พ.ค. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

แซดทีอี คอร์ปอเรชัน (ZTE Corporation) (0763.HK / 000063.SZ) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพิ่งประกาศว่าเป้าหมายอิงหลักวิทยาศาสตร์ของบริษัทฯ ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยสอดคล้องกับเส้นทางจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียส และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้อย่างช้าที่สุดภายในปี 2593 ได้รับอนุมัติโดยโครงการริเริ่มเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (Science Based Targets initiative หรือ SBTi) และระบุอยู่ในรายการเป้าหมายองค์กรของ SBTi ในการนี้ ZTE เป็นบริษัทเทคโนโลยีไอซีทีขนาดใหญ่รายแรกในจีนที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการสำหรับเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งระยะสั้นและระยะยาว และคว้าตำแหน่งใน CDP A List ของโครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project) แสดงถึงความสำเร็จครั้งสำคัญในการตอบสนองอย่างแข็งขันต่อปัญหาความท้าทายด้านสภาพภูมิอากาศ


ZTE ตอบสนองอย่างแข็งขันต่อกระแสแนวโน้มการลดการปล่อยคาร์บอนระดับนานาชาติ นับตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นมา บริษัทฯ ได้พัฒนากลยุทธ์สีเขียวและคาร์บอนต่ำโดยอิงนวัตกรรมอัจฉริยะดิจิทัล มุ่งเน้นสี่มิติหลัก ได้แก่ การดำเนินงานสีเขียว ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โครงสร้างพื้นฐานสีเขียว และการมอบพลังสนับสนุนสีเขียว กลยุทธ์ดังกล่าวนี้มุ่งสร้างแนวทางสีเขียวสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อส่งเสริมโครงการริเริ่มสีเขียวของบริษัทฯ ภายในองค์กร และสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมและลดคาร์บอนภายนอกองค์กร

ประการแรก ZTE ได้กำหนดเป้าหมายมาตรฐานสูงอย่างเป็นระบบที่ทะเยอทะยาน โดยมุ่งที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ทั้งหมดให้ได้ 52% ภายในปี 2573 และ 90% ภายในปี 2583 ตลอดจนบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในทั้งห่วงโซ่มูลค่าภายในปี 2593

ประการที่สอง ZTE บูรณาการแนวคิดสีเขียวและคาร์บอนต่ำอย่างลึกซึ้งในการดำเนินงานตลอดทั้งวงจรของบริษัทฯ นอกจากให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา การผลิต และศูนย์ดำเนินงานที่ใช้พลังงานในระดับสูงเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ZTE ยังดำเนินมาตรการสีเขียวในห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ พัฒนาโมเดลการปล่อยก๊าซ และส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม

ในด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสีเขียว ZTE ตั้งเป้าหมาย “พลังงานสะอาด ไอซีทีประสิทธิภาพสูงพิเศษ เครือข่ายอัจฉริยะ” โดยมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายคาร์บอน “เป็นศูนย์” ZTE ช่วยให้ผู้ให้บริการทั่วโลกประหยัดไฟฟ้าได้ 10,000 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี ด้วยการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน การระบายความร้อนด้วยของเหลว การอนุรักษ์พลังงานด้วยเอไอ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอื่น ๆ

ในแง่ของการมอบพลังสนับสนุนสีเขียว ZTE ได้เปิดตัวโซลูชันเครือข่ายคลาวด์แม่นยำสีเขียวบนสถาปัตยกรรม “Digital Nebula” เพื่อส่งเสริมให้หลากหลายอุตสาหกรรมสามารถอนุรักษ์พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มประสิทธิภาพ

ZTE ได้บรรลุผลลัพธ์ที่น่าทึ่งในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2566 การปล่อยคาร์บอนโดยรวมของบริษัทฯ ลดลง 9.7% จากปีก่อนหน้า โดยการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงาน (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ลดลง 3.0% จากปีก่อนหน้า และการปล่อยคาร์บอนทางอ้อมทั้งหมด (ขอบเขตที่ 3) ในขั้นต้นน้ำและขั้นปลายน้ำลดลง 9.8% จากปีก่อนหน้า ในช่วงสองปีที่ผ่านมา การปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินงาน (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ลดลง 15.6% จากปีก่อนหน้า ความเข้มข้นพลังงานต่อหน่วยของการใช้พลังงานโดยรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 18.1% และกำลังผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่ซึ่งสร้างเองและใช้เองเพิ่มขึ้น 700%

ในฐานะ “ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล” ZTE จะเดินหน้าต่อไปในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและยั่งยืนระดับโลก โดยมีส่วนช่วยบรรเทาภาวะโลกรวนและกำหนดสร้างอนาคตร่วมกันสำหรับโลก

โครงการริเริ่มเป้าหมายที่อิงหลักวิทยาศาสตร์ (SBTi) เป็นโครงการริเริ่มระดับโลก ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (World Wide Fund for Nature หรือ WWF) โครงการเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน (Carbon Disclosure Project หรือ CDP) สถาบันทรัพยากรโลก (World Resources Institute หรือ WRI) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UNGC) โครงการริเริ่มดังกล่าวนี้มุ่งกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยคาร์บอนอย่างอิงหลักวิทยาศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศ เพื่อสนับสนุนให้บริษัททั่วโลกลดการปล่อยคาร์บอนโดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของความตกลงปารีส (Paris Agreement) ทั้งนี้โดยร่วมกันจัดการกับปัญหาความท้าทายที่เกิดจากภาวะโลกรวน

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ:

แซดทีอี คอร์ปอเรชัน
ฝ่ายการสื่อสาร
อีเมล: ZTE.press.release@zte.com.cn

 

View original content to download multimedia: Read More