เปิดแล้ว..หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.มหิดล..!! (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2564 **ระบบรับตรงโดยคณะ**

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2564 **(ระบบรับตรงโดยคณะ)**

>>ตอบโจทย์สำหรับผู้สนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาภาษาจีน
หลักสูตรมีรายวิชาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะภาษาจีนระดับสูง ทันสมัย และสามารถใช้ในการประกอบอาชีพได้จริง เช่น
– การแปลภาษาจีน การแปลล่ามภาษาจีน
– ภาษาจีนในธุรกิจออนไลน์ ภาษาจีนสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
– การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ
และมีรายวิชาที่แสดงอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล คือ ภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เรียน 4 ปี ได้รับ 2 ปริญญา!!!!!!
– ศศ.บ.ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล
– B.A. in Chinese Language and Culture / Business Chinese จาก Shanghai Jiao Tong University: SJTU
**ขึ้นอยู่กับการเลือกแผนการเรียน
👉สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง 9 กรกฎาคม 2564
👉สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

2-01-Small.jpg