เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider)

13839.jpg

วันที่ 24 กันยายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีผู้ประกอบอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า(Rider) หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการขนส่งสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24-26 กันยายน 2565 เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้ถูกเลิกจ้าง ว่างงานหรือได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง