เปิดประสบการณ์ วิศวกรรมระบบราง ม.ศรีปทุม ดูงาน BTS สายสีเขียว

ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม รหัส 63 เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยการเข้าศึกษาดูงาน ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน บีทีเอส สายสีเขียว เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ การดำเนินการ และบุคลากร ตลอดจนการบริหาร ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการให้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ทันสมัย รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ณ BTS สายสีเขียว กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆนี้