Home Brands Samsung Galaxy

เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

2015 08 15 16 46 00 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

ทีมงานมีโอกาสได้ Galaxy Note 5 มาทดลองใช้งาน และรีวิว จึงถือโอกาสนี้จับมาชนกับเรืออธงอีกตัวของค่ายซัมซุง นั้นก็คือ Galaxy S6 ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมือถือรุ่นนึงที่ถ่ายภาพได้สวยมาก และทั้งคูากฃ้องหลังความะเอียด 16 ล้านพิกเซลเท่ากัน (ในการทดสอบผมจะเปิดโหมด auto เหมือนกันครับ)

เรามาดูกันว่าบทความเปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6 รุ่นไหนใครจะเจ๋งกว่ากัน

Image S6 0014 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0018 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0013 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0017 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0012 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0016 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0010 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0014 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0006 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0010 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0005 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0011 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0003 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0007 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0002 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0006 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0020 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0004 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0019 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0003 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0017 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0001 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0016 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0020 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image S6 0015 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6

Image Note5 0019 - เปรียบเทียบภาพถ่ายจากกล้อง Samsung Galaxy Note 5 vs Samsung Galaxy S6