เตรียมความพร้อมให้ลูกรัก ด้วย Healthy Child Program

Healthy-Child-Program.jpg

          การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย  โดยเฉพาะการตรวจสุขภาพในวัยเด็ก ที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเพื่อการเติบโตที่สมวัย  สมบูรณ์และแข็งแรงให้กับลูกรัก
         คลินิกเด็ก  ศูนย์แม่และเด็ก  โรงพยาบาลหัวเฉียว เล็งเห็นความสำคัญของการเติบโตสมวัยของลูกรัก ด้วยชุดตรวจสุขภาพ Healthy  Child  Program สำหรับเด็กอายุ 7 – 15 ปี สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเด็ก  โทร. 081-234-1387 / 02-223-1351  ต่อ 3208, 3270

คลินิกเด็ก พร้อมให้บริการดูแลรักษาเด็กทุกช่วงวัย โดยกุมารแพทย์ตลอด 24  ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: รพ.หัวเฉียว

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง