เด็กบัญชี SPU รวมพลังจิตอาสา ทำบุญและร่วมทำความสะอาด วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน

(20 พ.ย.64) คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำคณะนักศึกษาบัญชีดิจิทัล SPU รวมพลังจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ลงพี้นที่เก็บกวาดขยะมูลฝอย และเศษกระทงต่างๆ ทำความสะอาด บริเวณภายในวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร จากการจัดงานเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 พร้อมทั้งได้ร่วมกันทำบุญถวายสังฆทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อความสุขและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาคณะบัญชี เป็นผู้มีจิตอาสา มีน้ำใจ เสียสละ มีความสมัครสมานสามัคคี และมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสา
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ100% #คณะบัญชี #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SPU #ศรีปทุม #DEK65 #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง

003-1.jpg 001-0.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง