เดินเรื่องด้วยภาพ งานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565 “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย”

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565 “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 63 ปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.15 – 10.00 น. เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle พิธีส่งมอบรถยนต์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ โดยครอบครัวใจจงกิจ จากนั้น ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ กล่าวรายงาน ผู้แทนคณะผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน วางดอกไม้รำลึกถึงอาจารยคุณ ตามลำดับ การจัดงานรูปแบบ New normal การเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสวมหน้ากากอนามัย

jpg-1.2-0.jpg 2.jpg-.11-1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: kmutnbpr

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง