เดินเรื่องด้วยภาพ งานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565 “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย”

jpg-1.2-0.jpg

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมงานวันรวมน้ำใจ ชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ. 2565 “63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 63 ปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.15 – 10.00 น. เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงและเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องและเป็นประจำทุกปี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle พิธีส่งมอบรถยนต์ เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ โดยครอบครัวใจจงกิจ จากนั้น ผศ.ดร. ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ กล่าวรายงาน ผู้แทนคณะผู้บริหารและบุคลากรของส่วนงาน วางดอกไม้รำลึกถึงอาจารยคุณ ตามลำดับ การจัดงานรูปแบบ New normal การเว้นระยะห่าง ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข และสวมหน้ากากอนามัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: kmutnbpr

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง