เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เผยแพร่รายงาน ESG ชูความสำเร็จด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2566

  • การบริโภคถ่านหินมาตรฐานลดลง 3,234 ตัน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง 8,409 ตัน การใช้น้ำลดลง 40%
  • การลงทุนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 70 ล้านหยวน
  • เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกยังคงเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสีเขียว โดยได้บรรลุความก้าวหน้าสำคัญหลายประการในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และลงทุนในการวิจัยและพัฒนาสูงสุดในรอบห้าปี

เซี่ยงไฮ้, 29 เมษายน 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) (SEHK:2727, SSE:601727) ประกาศว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายงานสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ฉบับประจำปี 2566 ซึ่งชูความพยายามล่าสุดของบริษัทฯ ในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนในการดำเนินงานขององค์กรตลอดทั้งปี รายงานฉบับใหม่ล่าสุดนี้ ซึ่งเป็นฉบับที่แปดนับตั้งแต่เผยแพร่ฉบับแรกเมื่อปี 2559 มอบมุมมองภาพรวมเกี่ยวกับหลักชัยความสำเร็จทางเทคโนโลยีของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกในสามหมวดธุรกิจสำคัญ ได้แก่ อุปกรณ์พลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และบริการเชิงบูรณาการ โดยบริษัทฯ ช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสีเขียวคาร์บอนต่ำผ่านหมวดธุรกิจเหล่านี้ ในประเทศอย่างเช่น จีน ปากีสถาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

jwplayer.key=”3Fznr2BGJZtpwZmA+81lm048ks6+0NjLXyDdsO2YkfE=”

 

Shanghai Electric Launched 2024 Ramadan Donation Campaign, Providing Rice, Flour, Cocking Oil, and Chickpeas, along with Other Daily Necessities to Villagers Celebrating Eid al-Fitr. jwplayer(‘myplayer1’).setup(file: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2399461/2024_04_04_10_05_23.mp4’, image: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2399461/2024_04_04_10_05_23.mp4?p=medium’, autostart:’false’, stretching : ‘uniform’, width: ‘512’, height: ‘288’);

“ที่เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เราให้ความสำคัญกับนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อเร่งส่งเสริมการพัฒนาคาร์บอนต่ำ พร้อมทั้งมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยกระดับบทบาทของเราในการรับมือกับปัญหาภาวะโลกรวน ในปีที่ผ่านมาเราได้ขยายความร่วมมือสำหรับโครงการสีเขียวที่ครอบคลุมด้านการคมนาคมขนส่ง พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยจำกัดการก่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ในปี 2566 เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 ของสหประชาชาติ โดยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ด้วยการสนับสนุนการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 28 (COP28) และดำเนินบทบาทลดการปล่อยคาร์บอนอย่างมีประสิทธิผล” คุณ Wu Lei ประธานกรรมการของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก กล่าว

ความก้าวหน้าสำคัญสู่ความยั่งยืน ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเทคโนโลยี

ในช่วงปีที่ผ่านมา เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกได้เพิ่มการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับขับเคลื่อนการลดการปล่อยคาร์บอนและปกป้องสภาพภูมิอากาศโลก ในปี 2566 ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของบริษัทฯ แตะ 5.381 พันล้านหยวน ซึ่งสูงที่สุดในรอบห้าปีที่ผ่านมา การลงทุนล่าสุดของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกในเทคโนโลยีเฮเทโรจังก์ชัน (HJT) และโมดูลสองหน้าชนิดเอ็นไทป์ (N-type) ยกระดับพอร์ตฟอลิโอผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทฯ โดยสัดส่วนของการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 33.5% การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในปี 2566 อย่างเช่น กังหันลมนอกชายฝั่งขนาด 16 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งใช้แพลตฟอร์ม Poseidon, ระบบกักเก็บพลังงานแบบคอนเทนเนอร์ชนิดการไหลของของเหลววานาเดียมขนาด 500 กิโลวัตต์ (kW) และอิเล็กโทรไลเซอร์อัลคาไลน์ 2,000 ลูกบาศก์เมตรมาตรฐานต่อชั่วโมง (Nm3/H) ได้ยกระดับความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกขึ้นไปอีกขั้น ความพยายามในการวิจัยและพัฒนาส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับสิทธิบัตร 2,931 รายการ

“ปี 2566 ถือเป็นปีแห่งนวัตกรรมสำหรับเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก เราเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นพลังการผลิตหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจของเราไปข้างหน้า เราจึงเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์พลังงาน อุปกรณ์อุตสาหกรรม และบริการเชิงบูรณาการเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงยกระดับเชิงอุตสาหกรรม” คุณ Liu Ping ประธานบริษัทเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก กล่าว

ในปี 2566 เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อมอบโซลูชันสีเขียวให้แก่บริษัทพลังงานและอุตสาหกรรมจำนวนมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาสีเขียวคาร์บอนต่ำ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกมีส่วนร่วมในการสร้างสถานีพลังงานนิวเคลียร์รุ่นที่สี่แห่งแรกของโลก และหน่วยผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินชนิดอัลตราซูเปอร์คริติคอลดับเบิลรีฮีท (ultra-supercritical double reheat) ซึ่งสร้างสถิติโลกใหม่สำหรับการใช้ถ่านหินปริมาณต่ำ นอกจากนี้ โครงการสำคัญของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้แก่โครงการบูรณาการพลังงานลมลอยน้ำกับการประมงเป็นครั้งแรกของโลก ได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในปีดังกล่าวนี้ โดยมีโซลูชันสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสีเขียวสำหรับจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปากีสถาน เซอร์เบีย มาเลเซีย สหราชอาณาจักร อุซเบกิสถาน และอื่น ๆ

เส้นทางวิชาชีพที่หลากหลายมอบพลังสนับสนุนการพัฒนาทางอาชีพของพนักงาน

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกยกระดับโอกาสการเรียนรู้และความก้าวหน้าทางอาชีพสำหรับพนักงานอย่างต่อเนื่อง โดยมอบโครงการเพิ่มทักษะและเปลี่ยนทักษะใหม่เพื่อเป็นประโยชน์แก่พนักงาน บริษัทฯ ส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มคน โดยทำให้แน่ใจว่าพนักงานของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่องและสามารถปรับตัวในภูมิทัศน์ระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในปี 2566 บริษัทฯ จัดการสัมมนาและการฝึกอบรมสำหรับพนักงานฝ่ายบริหารจัดการและฝ่ายเทคนิควัยกลางคนและรุ่นใหม่ ออกเอกสารปกขาวเกี่ยวกับการจัดการด้านอาชีวอนามัย ดำเนินมาตรการเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในที่ทำงาน และจัดหลากหลายกิจกรรมที่ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างคุณค่าประสบการณ์และเพิ่มความสามารถในการทำงานของพนักงาน

สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น

ในปี 2566 เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกได้ลงทุน 30,433 ล้านหยวนในการสนับสนุนการก่อสร้างในชนบทจีน อีกทั้งยังมีการบริจาคโดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยในเครือเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นเป็นจำนวน 5.088 ล้านหยวน ขณะที่ในดูไบ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาระบบจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (HSE) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ใกล้เคียงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Rashid Al Maktoum Solar Park

สำหรับชุมชนใกล้เคียงโครงการเหมืองและโรงไฟฟ้าถ่านหินเชิงบูรณาการ Thar ในปากีสถาน ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกมอบเครื่องปรับอากาศและคอมพิวเตอร์ อีกทั้งยังสร้างโรงพยาบาลขนาด 10,000 ตารางเมตร ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกว่า “โรงพยาบาลเคลื่อนที่” นอกจากนี้ ระหว่างเทศกาลอีดุลฟิฏริปี 2567 เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริกยังได้บริจาคอาหารและผักแก่หมู่บ้านใกล้เคียงโดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อระหว่างชุมชนท้องถิ่นและส่งเสริมพหุวัฒนธรรม

โปรดเข้าชม https://www.shanghai-electric.com/listed_en/upload/resources/file/2024/04/28//101437.pdf เพื่ออ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงาน

View original content to download multimedia: Read More