Lazada

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ฉลองวันสตรีสากล ชูความเข้มแข็งของพลังหญิงในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมและพลังงานที่มีแต่ผู้ชาย

เซี่ยงไฮ้, 8 มีนาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันสตรีสากลปี 2567 เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก (Shanghai Electric) (SEHK:2727, SSE:601727) ขอเชิดชูคุณูปการของผู้หญิงในภาคการผลิตอุปกรณ์อุตสาหกรรมและพลังงานในปีที่ผ่านมา โดยส่งเสริมความคิดริเริ่มต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิ ดูแลชีวิต และพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่มีความเสมอภาคมากขึ้นสำหรับพนักงานหญิง 15,000 คน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 20% ของพนักงานทั้งหมด

jwplayer.key=”3Fznr2BGJZtpwZmA+81lm048ks6+0NjLXyDdsO2YkfE=”

 

IWD 2024: Shanghai Electric Empowers 15,000 Female Employees, Fostering a Diverse and Inclusive Industrial Workplace. jwplayer(‘myplayer1’).setup(file: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2358150/2024_03_03_14_40_59.mp4’, image: ‘https://mma.prnasia.com/media2/2358150/2024_03_03_14_40_59.mp4?p=medium’, autostart:’false’, stretching : ‘uniform’, width: ‘512’, height: ‘288’);

ในภาคการผลิตนั้น นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสำคัญ โดยข้อมูลจากการศึกษาของเอชอาร์ เวิลด์ (HR World) พบว่า ภาคการผลิตมีผู้หญิงทำงานคิดเป็นประมาณหนึ่งในสาม ตั้งแต่พนักงานในสายการผลิตไปจนถึงผู้บริหารองค์กร ผู้หญิงมีความสามารถอย่างแข็งแกร่งในการวิจัยเชิงกล โดดเด่นในเรื่องทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร และเต็มใจทำงานหนักและเรียนรู้ให้มากที่สุด ทำให้ผู้หญิงเป็นพนักงานที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมอุปกรณ์ ซึ่งเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก มีพนักงานหญิงคิดเป็นสัดส่วน 20% ของพนักงานทั้งหมด โดยมีวิศวกรหญิงคิดเป็นสัดส่วน 20.39% ของวิศวกรทั้งหมด และมีผู้บริหารหญิงเป็นสัดส่วน 27% ของผู้บริหารทั้งหมด

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้แก้ไขสัญญาร่วมเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพนักงานหญิง พร้อมแบ่งปันเรื่องราวในการเอาชนะปัญหาท้าทายสำหรับผู้ที่ทำงานจากระยะไกลหรือในต่างประเทศ จัดเวิร์กช็อปเรื่องความเท่าเทียมและการเสริมศักยภาพ และสนับสนุนผู้หญิงในการคิดค้นนวัตกรรมทางเทคนิค โดยจัดตั้งสตูดิโอนวัตกรรม 14 แห่ง เพื่อกรุยทางสู่การพัฒนาวิศวกรหญิงในอุตสาหกรรมนี้ให้ได้ราว 1,200 คน

เซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก มุ่งสร้างสถานที่ทำงานที่เท่าเทียม หลากหลาย และเสมอภาคสำหรับพนักงานหญิง โดยสร้างแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความเสมอภาค ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จาก

  • การคุ้มครองสิทธิ: ปรับเงื่อนไขสัญญาโดยรวมให้เหมาะสม เพื่อยกระดับสิทธิและผลประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การตรวจมารดา การพักผ่อนและวันหยุดพักร้อน และการพักฟื้น ป้องกันและกำจัดการคุกคามพนักงานหญิงในสถานที่ทำงาน มาตรการป้องกันพนักงานที่ตั้งครรภ์ไม่ให้ได้รับอันตรายจากรังสี และรับประกันโอกาสในการทำงานที่เป็นธรรมก่อนถึงวัยเกษียณตามกฎหมาย โดยในปี 2566 นั้น สหภาพแรงงานของเซี่ยงไฮ้ อิเล็กทริก ได้จัดการอภิปรายและการศึกษาเกี่ยวกับสัญญาคุ้มครองสิทธิพิเศษสำหรับพนักงานหญิงมาแล้วถึง 10 ครั้ง
  • การดูแลชีวิต: จัดให้มีพื้นที่พักผ่อนสำหรับพนักงานหญิงในช่วงก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร จัดให้มีการบรรยายเรื่องการรักษาสิทธิและกิจกรรมคลายเครียด จัดกิจกรรมการอ่านเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีงานอดิเรก จัดกิจกรรมเยี่ยมครอบครัวและค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็ก ๆ เพื่อช่วยบรรเทาความกดดันในครอบครัว
  • การเสริมสร้างทักษะและความสามารถทางวิชาชีพ: จัดตั้งสตูดิโอช่างเทคนิค 14 จุด ในจำนวนนี้สร้างให้พนักงานหญิง 6 จุด เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการคิดค้นนวัตกรรมทางเทคนิค การแก้ปัญหา และการแลกเปลี่ยนทางเทคนิค ในโครงการสำคัญที่มาแรงและท้าทายเกี่ยวกับการผลิตและการปฏิบัติการของบริษัทฯ โดยหลิว เซีย (Liu Xia) ผู้เป็นพนักงานดีเด่น ได้เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้นำสตูดิโอของเธอในการเข้าร่วมโครงการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำคัญมากมาย ทั้งในระดับชาติและในระดับเทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ บรรลุความก้าวหน้าครั้งสำคัญในเทคโนโลยีการเชื่อมโรเตอร์เครื่องกังหันไอน้ำ และแก้ไขปัญหาท้าทายทางเทคนิคที่เป็นอุปสรรคต่อยักษ์ใหญ่ระดับโลก สตูดิโอนวัตกรรมสำหรับพนักงานหญิงนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งรวมผู้มากความสามารถ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้หญิงที่มีความสามารถอันเป็นเลิศ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานใหม่ในการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางเทคนิคและการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ และผลักดันความกระตือรือร้นและระดับทางเทคนิคของพนักงานหญิงอย่างครอบคลุมรอบด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างบุคลากรที่มีความสามารถเป็นเลิศ และเดินหน้ายกระดับคุณภาพของพนักงานหญิงต่อไป

 

View original content to download multimedia: Read More