เชิญสาวงามธนบุรีร่วมประกวด “นางนพมาศบ้านสมเด็จฯ” ประจำปี 2564

เชิญสาวงามธนบุรีร่วมประกวด “นางนพมาศบ้านสมเด็จฯ” ประจำปี 2564 และเที่ยวงานลอยกระทงบ้านสมเด็จฯ

ชุมชนธนบุรีมีชีวิตและความผูกพันกับแม่น้ำเจ้าพระยามาตลอด สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จึงจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ เพื่อชุมชนธนบุรีต่อเนื่องมาทุกปี นอกจากงานประเพณีลอยกระทงแล้ว ยังเชิญชวนสาวไทยเข้าร่วมประกวด “นางนพมาศบ้านสมเด็จฯ” ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 24,000 บาท โดยคุณสมบัติผู้เข้าประกวด คือ เพศหญิง สัญชาติไทย อายุระหว่าง 17 – 26 ปี มีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 พร้อมไฟล์วิดิโอการแสดงความสามารถพิเศษ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รับจำนวน 20 คนเท่านั้น

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมมงกุฎและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันอับ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ดาวน์โหลดใบสมัครและหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศบ้านสมเด็จฯ : https://bit.ly/3CJ672R
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โทร. 02-473-7000 ต่อ 1500

LKT.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: BSRU NEWS

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง