เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสาระสุขภาพ ในงาน Health Talk “สู้ด้วยใจ ห่างไกลมะเร็ง”

Health-Talk.jpg

บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด และสถานีข่าว TOP NEWS ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาสาระสุขภาพในงาน Health Talk “สู้ด้วยใจ ห่างไกลมะเร็ง โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย ตั้งแต่การคัดกรองมะเร็ง การรักษา การดูแลสุขภาพ ทั้งทางกายและทางใจ การสร้างกำลังใจในสภาวะต่าง ๆ เพื่อดูแลแบบให้ครบองค์รวม ทำให้สามารถลดความรุนแรงและระยะเวลาการรักษาลงได้

สำหรับงานเสวนาครั้งนี้จะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่ 2 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผู้เข้าร่วมงานไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และทุกท่านจะได้รับผลิตภัณฑ์สมุนไพร M HERBS มูลค่า 990 บาท ฟรี!! รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 – 15.30 น. ณ อาคารรัตนเทพสตรี ห้องพระเพทราชา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังเสวนา สามารถสมัครได้โดยการสแกน QR Code หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE: @natureherbinter และ Page Facebook: MHERBS หรือโทร 02 117 9899

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: เนเจอร์ เฮิร์บ

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง