เครือเฮอริเทจ ส่งมอบชุดตรวจโควิด ATK ให้บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

02-2.png

กรุงเทพฯ – เครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย คุณวลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ ส่งมอบชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 500 ชุด ให้กับบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร โดยมี คุณราตรี แฉล้มวารี (ซ้าย) หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนรับมอบ ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เมื่อวันก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: Titapa Kaeoman

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง