เคนยากุร่วมส่งกำลัง

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการ รับมอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จากทีมผู้บริหาร บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายพีระภพ หาญไกรพงศ์ ประธานกรรมการ นายภูรพัฒน์ หาญไกรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ และนางกัญรดา ปัญญาธนพร กรรมการบริหารส่วนงานการตลาดและขาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสภากาชาดไทย ณ ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 ถ.พระราม 4 เมื่อวันก่อน

.jpg