เก๋-ชลลดา สิริสันต์ (เมฆราตรี) เชิญชวนเป็น HERO ช่วยเหลือเด็กยากไร้

วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ถือเป็น วันสตรีสากล (International Women’s Day) ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจในบทบาทและความสำคัญของผู้หญิงทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันบทบาทของผู้หญิงเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
เนื่องในโอกาส วันสตรีสากล ปีนี้ คุณเก๋ ชลลดา สิริสันต์ (เมฆราตรี) ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็น HERO ช่วยเหลือเด็กยากไร้ ในแคมเปญของมูลนิธิศุภนิมิตฯ
คุณเก๋ ชลลดา ถือเป็นแอมบาสเดอร์คนแรกของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และเป็นหนึ่งในผู้อุปการะของมูลนิธิศุภนิมิตฯ มากกว่า 18 ปี คุณเก๋เป็นผู้หญิงเก่งที่มีความมุ่งมั่นที่ต้องการช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น โดยเฉพาะการให้โอกาสเด็กเปราะบางยากไร้ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเห็นได้จากภาพความช่วยเหลือในการเป็นกระบอกเสียง เผยแพร่การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เช่น โครงการอุปการะเด็ก เป็นโครงการหลักของมูลนิธิฯ ที่จะช่วยส่งมอบอนาคตและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับเด็ก ครอบครัว และชุมชนยากไร้ รวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตฯ เป็นต้น
“ในฐานะที่เก๋เป็นคนหนึ่งที่รักการทำงานด้านจิตอาสา และรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนองค์กรที่ช่วยเหลือเด็กอย่างมูลนิธิศุภนิมิตฯ ตลอดระยะเวลาในการเป็นผู้อุปการะ ทำให้ได้เห็นถึงการทำงานที่เกิดผลกระทบที่ดีต่อตัวเด็ก และครอบครัวในการดำรงชีวิตมาโดยตลอด เก๋ก็รู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือเด็ก ๆ โดยเฉพาะเมื่อเก๋เห็นเด็กที่เก๋ได้ช่วยเหลือนั้น มีพัฒนาการที่ดี มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประสบความสำเร็จในอนาคต” คุณเก๋ ชลลดา สิริสันต์, แอมบาสเดอร์ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย กล่าว
สำหรับ HERO campaign คุณเก๋ ชลลดา เดินทางร่วมทำกิจกรรม HERO ในพื้นที่ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเด็ก ๆ ด้วยการช่วยชุมชนปรับปรุงสนามเด็กเล่น เพื่อคืนความสุขให้กับเด็กในชุมชน พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนร่วมเป็น HERO เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กยากไร้ ให้พวกเขาได้มีความหวัง และมีอนาคตที่ดีขึ้น มูลนิธิศุภนิมิตฯ จัดทำแคมเปญนี้ขึ้น เพื่อต้องการให้สังคมรู้ว่า ไม่ใช่เรื่องยากที่ใครสักคนจะเป็น HERO เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เป็นแบบอย่าง และช่วยเหลือให้เด็กยากไร้ที่มีอยู่ในสังคมไทยทุกวันนี้ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า สำหรับเด็ก ๆ ฮีโร่ของพวกเขา คือ ผู้ที่จะคอยเป็นแบบอย่างให้พวกเขา คอยสนับสนุน และเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุข และเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศ
ท่านสามารถร่วมเป็นหนึ่งใน HERO กับเรา เพื่อมอบอนาคตให้กับเด็กยากไร้ ได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการอุปการะเด็ก คลิ๊ก https://bit.ly/3HmeB3z
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณวิภาวี ริ้วสุวรรณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย โทร. 0814945498