“เก้ามงคลกรุ๊ป” ดูแลพนักงาน ใส่ใจสังคม จัดวัคซีน ซิโนฟาร์ม เร่งฉีดให้พนักงาน-ครอบครัว และแบ่งปันผู้ยากไร้

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ดร.เชิดพันธ์ สุคนธ์พงษ์เผ่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท เก้ามงคลกรุ๊ป จำกัด ได้ทำการซื้อวัคซีน ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กว่า 250โดส เพื่อฉีดให้กับพนักงานฟรี และแจกจ่ายไปยังครอบครัวพนักงานกึ่งหนึ่ง ชาวบ้านในชุมชน คู่ค้าผู้รับเหมา และแบ่งปันให้ผู้ยากไร้อีก 50โดส

1000x649.jpg