อ.ปาล์ม PA SPU บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้สู่ ผู้ประกาศและพิธีกร ช่อง MONO 29 ประเดิมเวทีประกวด CAMPUS STAR 2022

pa-spu-0.jpg04-1.jpg

อีกหนึ่งบทบาท กับการบริการวิชาการสู่สังคม สำหรับ “ครูปาล์ม” อาจารย์วรภพ เจริญมโนพร อาจารย์ประจำสาขาวิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับเกียรติจาก MONO NEXT ให้ร่วมเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และฝึกสอน ต่อยอดทักษะ สู่ “ปรีม” ปรีณาภา กาญจนรัตน์ ผู้ประกาศ สถานีโทรทัศน์ ช่อง MONO29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) ที่กำลังเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพิธีกร ในโครงการประกวด Campus Star 2022 ทั่วประเทศไทย เร็วๆนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทางทีม Mobiledista ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง