‘อาข่า อ่ามา’ ชนะเลิศโครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2559

dtac

dtac, มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด และกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศผู้ชนะโครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2559 โดยผู้ชนะได้แก่ ‘อาข่า อ่ามา’ ซึ่งเป็นแบรนด์กาแฟคุณภาพดีจากเชียงราย

นายอายุ จือปา เจ้าของแบรนด์กาแฟ อาข่า อ่ามา เปิดเผยว่า แนวคิดสำคัญในการทำเกษตรแบบครบวงจร คือ 1. การบริหารพื้นที่เกษตรกรรม แรงงาน ทุน การเพาะปลูก เพาะเลี้ยง 2. ใช้ทักษะการแปรรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 3. ความเป็นเกษตรกรมืออาชีพ รวมถึงการวางแผนเชิงธุรกิจและตลาด

นายอายุ ระบุด้วยว่า กาแฟพันธุ์อาข่า อ่ามา เป็นพันธุ์กาแฟที่ได้พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จากนั้นจึงนำมาพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้น จนเป็นกาแฟที่ได้รับการยกย่องด้านคุณภาพ

ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของนายพงษ์พัฒน์ แก้วพะเนาว์ ที่ทำเกษตรผ่านการทำฟาร์มผักออร์เกนิค โดยนำประสบการณ์จากการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในอิสราเอล และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของนางศิริวิมล กิตะพาณิชย์ ที่ปลูกข้าวด้วยการใช้พลังงานทางเลือก การจัดสรรพื้นที่ และเน้นการรผลิคที่มีคุณภาพ

ทั้งนี้โครงการเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดเป็นโครงการที่มีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2551 มีจุดเริ่มต้นจากการให้เกษตรกรได้หันมากลับสู่จังหวัดบ้านเกิดเมืองนอน พร้อมพัฒนาโครงการด้านเกษตรให้สามารถทำกิน เลี้ยงชีพตัวเองได้ เพื่อความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกร

ที่ผ่าน dtac ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการดังกล่าว ในการจัดหลักสูตรอบรมด้านดิจิตอลแก่เกษตรกร ไปจนถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Farmer Info เพื่อสามารถเช็กราคา ข่าวสารด้านเกษตรได้จากสมาร์ทโฟน

นอกจากนี้ในอนาคต dtac จะยังให้การสนับสนุนธุรกิจสตาร์ทอัปที่เป็นด้านการเกษตร เพื่อนำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตร ในการสร้างธุรกิจใหม่ด้านการเกษตรโดยเฉพาะ